Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica

internet marketing services
Kontakt
an image
Základná škola
Sadová 620
905 01 Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil :    +421-905-621996
Fax:        +421-34-6512910

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380
e-mail: spravca@zs3senica.sk
riaditelka@zs3senica.sk

Zástupkyňa pre I.stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II.stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810

Hospodárka školy :
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie školy :
Alena Machová
Vlasta Hyžová
+421-34-6512910

Vedúca ŠJ: Jana Ligačová
Referent ŠJ: Lucia Chodúrová
+421-34-6512152
+421-903-132322

každý zamestnanec školy má svoju vlastnú emailovú adresu, ktorú nájdete v sekcii zamestnanci

zriaďovateľ : Mesto Senica

an image

an image

an image

Vitajte

Štúdium

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

Informácie

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas alebo čo všetko sa u nás deje.

Spokojnosť

Chceme si byť istí ,že všetko je v poriadku a nič Vám ani Vaším deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i vy spokojní s našou prácou.

Školský rok 2015 - 16

Pred MIKULÁŠOM sa mlsalo
(4.12.2015)

Kto mlsal?

Našich 20 najlepších zberačov gaštanov.
Pán poľovník priniesol 3.12.2015 sladkú tortu, ktorá sa rozdelila dvadsiatim deťom našej školy. Najväčší kus dostala najlepšia zberačka školy Ninka Mihálová zo 4.B triedy, ktorá priniesla neuveriteľných 675kg gaštanov. Od pani učiteľky Trojkovej dostali traja najlepší ešte vecné dary. Druhé miesto získala Zburínová Sabínka zo 4.B a tretia bola Ščepková Natália z 3.C.
Všetkým, ktorí sa zapojili ešte raz v mene lesných zvieratiek ĎAKUJEME.
Testovanie 5
(2.12.2015)Šaliansky Maťko
(30.11.2015)

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa volala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

Šaliansky Maťko je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.

I naši druháci, tretiaci a štvrtáci, malí odvážlivci a dobrí recitátori, sa dňa 24.11. 2015 statočne popasovali s umeleckým prednesom slovenských povestí od ľubovoľného autora. Konkurencia bola veľká a recitátorské výkony vyrovnané. Súťažiaci si vypočuli prednesy svojich rovesníkov a netrpezlivo čakali na verdikt poroty. Tá pri vyhlasovaní výsledkov povzbudila deti, že aj tí, čo neuspeli, svojím prednesom propomenuli krásu našich povestí a obohatili sa navzájom poznatkami z histórie, geografie a literatúry.

A tu sú víťazi:

I. kategória (2. a 3. ročník)
1. Natália Ščepková - 3.C
2. Klára Kičková - 3.C
3. Viktória Opálková - 3.B

II. kategória (4. a 5. ročník)
1. Adam Trávniček - 4.B
2. Alexandra Vlková - 4.C
3. Natália Svatíková - 4.A

Natálka a Adamko postupujú do okresného kola a my im budeme držať palce!

Mgr. Monika Mikušová
Pasovanie prvákov
(24.11.2015)

23. novembra 2015 sa na našej škole uskutočnilo „Pasovanie prvákov“. Pasovania sa zúčastnilo 60 žiakov, ktorým sa na úvod prihovorila pani riaditeľka Ing. Svetlana Chábelová.
Žiaci, aby boli pasovaní za prvákov, museli preukázať určité vedomosti pri riešení zadaných úloh. Po splnení úloh, ktoré hodnotila pani riaditeľka a triedne učiteľky: Mgr. Katarína Cvečková - 1.A trieda, Mgr. Lenka Vystavelová - 1.B trieda, Mgr. Renáta Hromková - 1.C trieda, odovzdali žiakom pasovacie dekréty a pani riaditeľka dekorovala žiakov medailami. Pasovanie našich prváčikov spestrili staršie spolužiačky svojim vystúpením - spevom, hrou na gitarách a flaute.
Celá slávnosť bola ukončená odovzdávaním jabĺčok žiakom - ako symbol v znaku našej školy.
Slávnosť „Pasovanie prvákov„ sprevádzala slovom Mgr. Elena Kulichová.
Hasiči na škole
(24.11.2015)

V stredu 18.11.2015 sa žiaci štvrtého ročníka mohli zoznámiť s prácou Dobrovoľného hasičského zboru v Senici. Pán Andrej Laho oboznámil deti s rôznymi pomôckami, ktoré si hasiči pri zásahu musia obliecť (helma, nehorľavý oblek, rukavice) a obuť (topánky z nehorľavého materiálu s oceľovou špicou). Ukázal im i rozmanité druhy prúdnic, ktoré používajú. Priviezli sa na vozidle určenom na rýchly zásah pri dopravných nehodách spolu s prívesným vozíkom, v ktorom mali aj svetelné lampy potrebné pri zásahoch vo večerných hodinách. Porozprávali, ako a s ktorými prostriedkami pomáhajú pri požiaroch. Niektoré deti navštevujú dobrovoľný hasičský zbor a niektoré sa po predvedení práce hasičov chcú tiež nimi stať. Rozlúčili sme sa potleskom a poďakovaním. Najväčší zážitok v deťoch zanechal zvuk húkačky, ktorý na chvíľku hasiči v aute zapli.

učiteľky 4. ročníka
Testovanie 5-2015
(23.11.2015)

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) bude realizované iba na vybraných školách. Testuje sa matematika a slovenský jazyk. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o vedomostiach, ktoré žiaci získali na I. stupni.

Harmonogram

Testovanie u väčšiny piatakov prebehne klasicky - papierovou formou, niektorí žiaci prejavili záujem o elektronické testovanie.

Žiaci musia byť v škole v deň testovania najneskôr o 7.45 hod.

1. testovaný predmet: MATEMATIKA
8.00 – 8.15 hod. - úvodné pokyny, rozdanie odpoveďových hárkov
8.15 – 8.20 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
8.20 - 9.20 hod. (60 minút) administrácia testu
9.20 - 9.25 hod. – zbieranie testov a odpoveďových testov
9.25 – 9.45 hod (20 minút) prestávka

2. testovaný predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
9.45 – 10.00 hod. - úvodné pokyny, rozdanie odpoveďových hárkov
10.00 - 10.05 hod. rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10.05 – 11.05 hod. (60 minút) administrácia testu
11.05 – 11.10 hod. zbieranie testov a odpoveďových hárkov
11.10 hod. záver testovania

Po skončení testovania žiaci odchádzajú na obed a domov.

Mgr. Anna KičkováOznam o riaditeľskom voľne
(23.11.2015)Deň jablka
(20.11.2015)

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu.

Aj naša škola nezostala v oslavách pozadu, členky environmentálneho krúžku Kvapky pre všetky prvácke triedy pripravili pod vedením Ing. Trojkovej hodinu o jablku a triedení odpadov. V úvode hodiny si deti najprv vypočuli z úst pani učiteľky informácie o jablku a o triedení odpadov v meste a v našej škole, a potom sa rozdelili na dve skupiny, ktoré proti sebe zápolili v troch súťažných disciplínach. V prvej disciplíne žiaci triedili farebné vrchnáky z fliaš do tetrapakových kontajnerov, podľa komodít, čiže podľa farieb: zelená = sklo, modrá = papier, červená = kovy, žltá = plasty a tetrapaky, oranžová = biologický odpad. V druhej disciplíne mali deti z rôznych obrázkov vybrať také, ktorých pomenovanie sa začínalo na písmená slova JABLKO. V tretej disciplíne deti hádzali vrchnáčiky, ktoré symbolizovali ohryzky z jabĺk do koša, ako biologický odpad. V prvých dvoch disciplínach získalo bod družstvo, ktoré bolo hotové s prácou skôr, v tretej disciplíne rozhodoval vyšší počet nahádzaných vrchnákov. Každý prvák dostal od dievčat z krúžku Kvapky leporelo o jablku, ktoré keďže ešte všetci nevedia čítať, si mali vziať domov, kde ho prečítajú spolu so svojimi rodičmi, alebo starými rodičmi. Víťazná skupina detí bola ešte navyše odmenená jabĺčkovou medailou z plastových vrchnákov, jablkom a lízankou.

Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Odborníci dodávajú, že jablko má protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky. Nepochybne aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení či idiomov, napríklad: "Denne jedno jablko pre zdravie", alebo v angličtine: "An apple a day keeps the doctor away". Jablko sa na Slovensku stalo aj iným symbolom - boja proti rakovine a inšpiráciou zdravého životného štýlu. Jablko je aj symbolom krásy a mladosti, a možno preto ho má naša škola vo svojom logu :-)
Výsledky zberu gaštanov
(20.11.2015)Učiteľská kvapka krvi
(18.11.2015)Hra Cyrano z Bergeracu - Divadlo Andreja Bagara v Nitre
(18.11.2015)

13. 11. 2015 sme sa spred školy autobusom prepravili do Nitry na divadelné predstavenie Cyrano z Bergeracu, ktoré začínalo o 10:00 a trvalo 3 hod.
Divadelná hra Cyrano z Bergeracu bola veľmi parádna. Úžasné výkony predviedli známi herci:
- JANA KOVALČÍKOVÁ (Roxana) – známa ako Romana z bývalého Paneláku a z terajšej Kukučky
- MARCEL OCHRÁNEK (Gróf De Guiche) – Petr z Byl jednou jeden polda, moderátor relácie Postav dom, zasaď strom
- MARTIN ŠALACHA (Ragueneau) – Melón z Kutyil s.r.o.
- JAKUB RYBÁRIK (prvý markíz) – Karči z Chlapi neplačú
- LENKA BARILÍKOVÁ (druhá dáma a Sestra Klára) – Viola z Paneláka, účinkovala aj v: Kutyil s.r.o., Ordinácia v ružovej záhrade
Perfektný výkon hercov všetci diváci ocenili vrelým potleskom na konci prvého dejstva a pretrvávajúci potlesk herci zožali na konci predstavenia.
Možno, keby k hre hral živý orchester, by bolo všetko ešte živšie, ale toto nič nemení na tom, že predstavenie bolo parádne, precítene zahrané. Hra mala úžasné javiskové kulisy. Potlesk si zaslúžil aj Martin Kotúček, ktorý odviedol úžasnú prácu pri tvorbe kostýmov, ktoré vás vtiahli do prostredia.
Ešte raz vravím, že divadlo bolo úžasné a pocity sa s nami niesli počas celého zvyšku dňa.

Dominik Šimko a žiaci 8.A, 8.B a 9.AOznam o riaditeľskom voľne
(16.11.2015)KOMPARO
(10.11.2015)

Vážení rodičia,

v apríli sa Vaši deviataci povinne zúčastnia na celoštátnom Testovaní 9. Výsledok testovania zohľadňujú stredné školy v prijímacom konaní. Našej škole záleží na tom, aby žiaci v celoslovenskom testovaní obstáli, čo najlepšie. Preto sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do projektu KOMPARO.

12. novembra 2015 sa uskutoční cvičné testovanie KOMPARO pre deviatakov. Každý žiak testovania KOMPARO dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si má ešte precvičiť.

Mgr. Anna KičkováŠarkaniáda
(2.11.2015)

Ani druhý prázdninový deň sme nelenili a poďho opäť do školy! Veď nás čaká „Šarkaniáda!“ Všetko začalo výrobou papierových šarkanov. Pracovali sme usilovne ako včeličky, výsledkom boli originálne šarkany, jeden krajší ako druhý. A samozrejme sme ich chceli aj vyskúšať, či dokážu lietať. A lietali ! Aj slniečko občas nakuklo, vetrík jemne pofukoval a pomáhal predviesť našich krásavcov. Po leteckej prehliadke sme znovu zapojili svoju fantáziu a kreativitu a vytvorili dvoch nádherných „megašarkanov“ z prírodnín. Tí sa ešte dlho budú vynímať na našej nástenke v respíriu.

vychovávateľky ŠKD
Prázdninová halloweenska párty
(2.11.2015)

Prvý deň jesenných prázdnin sa už od rána niesol v znamení Halloweenu aj u nás, v našej ZŠ na Sadovej. Pani vychovávateľky pripravili prvý ročník tzv. „Halloween párty“. Účasť bola veru hojná. Do školy vchádzali rôzne príšerky a masky. Vyzeralo to ako v rozprávkovej krajine - ale stráááášidelnej. Čerti, čarodejnice, múmie, duchovia, tekvičky, či kostlivci nás obklopovali zo všetkých strán s rôznymi úsmevmi a úškrnmi. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu netradičných tvorivých dielní. Deti si vyrobili banánové strašidielka, strigu na metle, lietajúceho ducha, netopiera a spoločnými silami vytvorili krásne dyňové príšerky.

Samozrejme nemohla v tento deň chýbať ani diskotéka. Atmosféra bola úžasná, uvoľnená a doplnená horiacimi dyňovými príšerkami. Tešíme sa na budúci ročník, kedy si to určite zopakujeme!!!

vychovávateľky ŠKD
Našim starkým
(2.11.2015)

Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim,
v srdiečku ich skrývam.

Tieto úvodné teplé slová spustili na našej škole kolotoč vystúpení detí , pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Aj tento rok si mohli naši malí z prvého stupňa pozvať svojich starých rodičov, aby sa prišli pozrieť na kultúrny program a spríjemniť si tak dopoludnie. Hneď pri vstupe ich čakal malý darček v podobe vlastnoručne vyrobených pozdravov.

Počas celého programu deti priznali, koľko lásky a nehy skrývajú starí rodičia. A naozaj, veď im to bolo vidno aj na očiach. Nechýbali krásne básne, piesne, tance, hra na gitaru a samozrejme chutné občerstvenie na záver. Posledné slovo patrilo pani riaditeľke, ktorá odovzdala veľké poďakovanie všetkým, no najmä tým, ktorí plne nahrádzajú deťom rodičov. Bolo vidieť dojatie, slzy, radosť, hrdosť,...sem – tam aj chvenie rúk.

Že neviete prečo sa občas zachvejú?

To sú ale otázky! Tie ruky sa chvejú od lásky!!!

pani učiteľky a vychovávateľky
Zber pre Kristínku
(2.11.2015)Keď pršalo mrholilo...
(2.11.2015)

V utorok 20. októbra sa všetci druháci a prváci z 1.A triedy zúčastnili predstavenia rozprávkovej hry Alexeja Tolstého Zlatý kľúčik v divadle Jána Pilárika.

Že je Trnava malý slovenský Rím, sme kvôli uplakanému počasiu sledovali spod dáždnikov. Počasie však nikoho nerozosmutnilo. Veselí a plní napätia sme sledovali hlavného hrdinu - dreveného Buratina s jeho dlhým nosom, ktorý vyňuchal každé nebezpečenstvo a dobrodružstvo. A nielen to. Pomohol mu nájsť to, po čom všetci túžime – zlatý kľúčik, ktorým sa dajú otvoriť tajomné dvere k šťastnému životu...

Viera Mikulová, druháci a prvá A
Ľudovít Štúr - pohľad do minulosti
(29.10.2015)

Projektové vyučovanie pre žiakov 7. - 9. ročníka

V závere októbra sme si netradičným spôsobom pripomenuli význam diela, aktivít i myšlienkového posolstva Ľudovíta Štúra, ktorý nabádal k prekonaniu egoizmu; s jeho ideou prežiť život prospešný iným by sa mala stotožniť najmä dnešná komerčná spoločnosť.
Projektové dvojhodinové vyučovanie bolo zaujímavé miestom realizácie, aktivitami, prívalom nových informácií a spôsobom hodnotenia. Vytvorili sme si interaktívnu učebňu, v ktorej sme inštalovali materiál vypovedajúci o Ľudovítovi Štúrovi: fotografie, plagáty, myšlienky, rodokmeň, životopis, básne, úvahy, ukážky rukopisu, fakty o štúrovcoch, Slovenské národné noviny, Slovenský prestolný prosbopis, text Žiadostí slovenského národa, texty v Štúrovej kodifikácii. Všetci absolvovali hodinovú prezentáciu o živote a diele Štúra, po ktorej v skupinách pracovali na deviatich úlohách. Úlohy boli pripravené tak, aby nielen preverili úroveň vedomostí, ale súčasne rozvíjali kritické myslenie a tvorivosť: doplnenie a vysvetlenie scenára pamätného výstupu štúrovcov na Devín – inscenačná metóda, doplnenie myšlienkovej mapy Štúr, päťlístok Štúr, jazyková analýza textov v Štúrovej kodifikácii, slepá mapa – vytvárame mapu miest, ktoré súvisia s pôsobením Štúra, interview so Štúrom, štyri provokujúce otázky, vysvetlenie jeho myšlienok, tvorivé kombinovanie faktov o živote. Všetci pracovali s nadšením a niektoré triedy nadpriemerne dobre, lebo boli motivované ziskom žolíkov ( žolík proti domácej úlohe, proti skúšaniu a proti písomnej práci), tento spôsob odmeny sa nám osvedčil minuloročný projekt. Pochvala patrí každej triede, mimoriadny výkon predviedla 7.A pri dopísaní scenára prijatia slovanských mien a programu na Devíne.

vyučujúce slovenského jazyka a dejepisu
Daltonský detektívny deň v 2.B triede
(28.10.2015)

V piatok 23.10.2015 mali žiaci 2.B. triedy netradičný daltonský blok. Zahrali sa na detektívov. Pretože v utorok absolvovali triedny výlet do Trnavy na divadelné predstavenie Zlatý kľúčik, daltonský blok bol zameraný práve na čitateľskú gramotnosť týkajúcu sa knihy, predstavenia a autora tejto milej rozprávky. Najskôr deti na základe šifry pátrali po písmenách, ktoré boli ukryté v triede. Po nájdení všetkých písmen museli písmená zostaviť do slova a správne im vyšlo BURATINO. Keďže už v predchádzajúci deň deti vedeli, že budú pátračmi, vytvorili päťčlenné skupiny s vlastným názvom, ktoré na základe indícií, hľadali slová ukryté v rôznych častiach C-bloku na 1.poschodí. Po vypátraní všetkých hľadaných slov, museli detektívi pátrať aj na papieri. V pracovnom liste matematicky odhaliť autora rozprávky o Buratinovi, nájdené slová vhodne umiestniť do textu, premýšľať, akú zeleninu by Buratino na jeseň uskladnil kvasením a podobne. Daltonský detektívny deň priniesol deťom nový zážitok i vzdelávanie s fixáciou učiva zároveň.

Mgr. Tatiana Dudášová
Jesenné prázdniny v ŠKD
(26.10.2015)
TESTOVANIE 5 2015
(22.10.2015)

Vážení rodičia,

žiakov 5. ročníka v tomto školskom roku čaká celonárodné testovanie T5, ktoré sa uskutoční už 25. novembra 2015.
Naša škola bola vybraná ako certifikačná škola v projekte „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Na základe toho, sa žiaci 5. ročníka našej školy (max. 30 žiakov) môžu rozhodnúť absolvovať Testovanie 5 elektronickou formou.
Testovanie bude prebiehať súbežne s písomnou formou testovania dňa 25. 11. 2015 a výsledky elektronickej formy budú rovnocenné s výsledkami písomnej formy Testovania T5.
Generálna skúška elektronickej formy testovania sa uskutoční dňa 3. alebo 4. 11. 2015. Až po absolvovaní generálnej skúšky sa môžete definitívne rozhodnúť pre možnosť elektronického testovania v riadnom termíne.

Mgr. Daniela KubíčkováPoznáme víťaza školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
(22.10.2015)

20. októbra 2015 si „8 statočných“ z IX.A, IX.C a VIII.A preverilo svoje vedomosti, úroveň čitateľskej gramotnosti a rozsah aktívnej i pasívnej slovnej zásoby vo vedomostnom teste. Najúspešnejší bol Dominik Šimko (IX.A), ktorý ako víťaz postupuje do obvodného kola. Druhé miesto patrí Natálii Chocholáčkovej z IX.C a tretie Ivetke Zimanovej z IX.A. Blahoželáme!

PaedDr. Žaneta Pikartová
Naši žiaci v Kalábrii
(20.10.2015)

Už tretíkrát vycestovali žiaci našej školy v rámci projektu Erasmus+. Tento krát navštívili krásnu krajinu na juhu Talianska, kde sa pobrežie už takmer dotýka Sicílie - Kalábriu. Žiaci opäť nadviazali nové priateľstvá, spoznali rodiny, ich zvyky, ochutnali talianske špeciality. Dopoludnia navštevovali vyučovanie. Zistili , že žiaci študujú aj v sobotu. Na hodinách sa aktívne zapájali do vyučovania. Práve táto škola je zameraná na informatiku, preto na hodinách vytvárali webové stránky. Nemali to vôbec ľahké, pretože všetko museli zvládať v anglickom jazyku. Tu si uvedomili dôležitosť cudzieho jazyka. Okrem vyučovania spoznali a videli krásne miesta v Kalábrii. Navštívili opustené mesto vysoko v horách Pentidattilo, kde ešte pred rokmi žili ľudia. Dnes už v domoch nikto nebýva, pretože obyvatelia boli vysťahovaní kvôli bezpečnosti. Nebezpečná jazda autobusom vysoko hore, serpentíny, úzka cesta bez zábran a pohľad dolu nenechali chladného nikoho z nás.

V meste Regio di Calabria, najväčšom meste Kalábrie , navštívili žiaci múzeum, ochutnali vraj najlepšiu zmrzlinu v Kalábrii, a niektorí odvážlivci si zaplávali i v mori. Ďalšími krásnymi mestami boli Tropea, najkrajšie mesto na západnom pobreží, vysoko nad hladinou mora, ale i mestečká Scilla a Pizzo.

Okrem nezabudnuteľných zážitkov, videli naši žiaci ďalšiu časť Európy, spoznali miestnu kultúru, nových priateľov. Ale azda najsilnejším zážitkom pre nich bolo zistenie svojej samostatnosti a prežitie v rodine, kde jediným dorozumievacím jazykom, ktorý ich spájal, bola angličtina.

P.S. Som šťastná, že škola, v ktorej pracujem, umožňuje svojim žiakom takéto životné skúsenosti.

Mgr. Valéria Závodná
Mladé futbalistky za odmenu v Luxemburgu
(14.10.2015)

...boli sme pri postupe našich futbalistov na EURO 2016

Snom každého futbalového fanúšika je vidieť slovenskú reprezentáciu v akcii. Našim desiatim dievčatám zo ZŠ Sadová v Senici v zložení – Tamara Jedináková, Lenka Kuklišová, Alexandra Kuchtová, Barbora Mičová, Tamara Morávková, Bianka Krahulcová, Klára Čobrdová, Klára Chudá, Hedviga Deáková, Kristína Makovníková a desiatim chlapcom zo žilinskej ZŠ Závodie sa to podarilo. Bola to odmena za víťazstvo na turnaji Školského pohára Dôvery a Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Žiaci spolu s učiteľmi a zástupcami zo SFZ absolvovali v termíne 10.10. – 13.10. 2015 cestu autobusom do Luxemburska. Som rada, že som mohla byť toho súčasťou.

Po náročnej 15 hodinovej ceste autobusom sme sa ubytovali v hoteli ParcBellevue3*. Dievčatá poobede hneď využili čas a otestovali ihrisko pri hoteli s loptou, ktorú si priniesli na podpis. Veľmi sme sa tešili na podvečer. Na štadióne Josyho Barthela sme sa zúčastnili oficiálneho tréningu A mužstva SR. Po tréningu sa nám podarilo získať i zopár podpisov. Futbalisti sa s nami ochotne pofotili. Povzbudili sme ich pozitívnymi slovami k víťazstvu nad Luxemburskom.

Poznávanie krás mesta Luxemburg sme zvládli na druhý deň. Navštívili sme katedrálu Notre-Dame, poprechádzali sa po uličkách a priľahlom parku. Neobišli sme ani nákupné centrum.

No nevedeli sme sa však dočkať večera. Našich futbalistov čakal dôležitý zápas a my sme všetci do jedného verili, že vyhrajú. Na štadióne bolo veľa Slovákov, vládla úžasná atmosféra a my všetci sme fandili z plných síl. Prvý polčas skončil fantasticky 3:0. Po prestávke a po dvoch inkasovaných góloch sme fandili ešte viacej. Odmenou nám bol fantastický gól Mareka Hamšíka. Vidieť tú obrovskúúú radosť a eufóriu v priamom prenose je neopísateľný a nezabudnuteľný zážitok. Chlapci „ďakujeme“ a sme veľmi radi, že sme mohli byť pri tom, keď Slovensko prvýkrát postúpilo na majstrovstvá Európy.

Mgr. Anna Kičková
Našim starkým
(6.10.2015)
Návšteva colníkov v škole
(6.10.2015)

Ani zamračené jesenné počasie nebolo prekážkou na návštevu pánov colníkov v našej škole. Postupne sa vystriedali žiaci 1.-5.ročníka pri kynologickej ukážke, kde štvornohý pomocník hľadal pašovaný tovar. K dispozícii bolo i služobné auto finančnej správy, ktoré si deti obzreli.
U ovocinára
(5.10.2015)

Dňa 30.9.2015 sa naši šiestaci spolu p.uč.Trojkovou zúčastnili exkurzie u Ovocinára. Je to malá rodinná firma založená v r. 2012, ktorá sa venuje pestovaniu ovocia tradičným aj moderným spôsobom, predaju ovocia a ovocných výrobkoch našich starých materí, a to už od roku 1994. Vášeň pre ovocinárstvo, ľudové zvyky a ducha gazdovania starých sedliakov sa snažia odovzdať deťom aj dospelým, pre ktorých organizujú tematické programy v sade aj v pivnici. Ďalej ponúkajú ubytovanie priamo u nich na poľnohospodárskej usadlosti, v blízkosti sadu a vinohradov v prostredí malebného Skalického kraja.

Ovocinár pre nás pripravil pekný program a výborné pohostenie. Príjemné a poučné rozprávanie pána Hrehora začalo pred usadlosťou, pokračovalo v pivnici, potom v sade a potom opäť v pivnici. Žiaci ochutnali bylinkové čaje, orechy s medom, džemové chlebíky, sušené ovocie, 100% jabĺčkovú šťavu a čerstvé jablká priamo zo stromu. Deti vo dvojiciach sadili kríky čiernych ríbezlí a spoločne sme zasadili strom – jabloň, odrodu Jonagored. Vyskúšali si nielen prácu s rýľom, motykou, ale i nožnicami, pílkou a drvičkou, nabrúsili nožnice a rýľ, oboznámili sa s princípom fungovania lisu. Zachránili tiež povalený strom obsypaný úrodou jabĺk, a to tak, že ho zodvihli a priviazali k novej opore. Niektorí sa skamarátili so strážnym psíkom a kocúrom majiteľov, niektorí zasa nakúpili dobroty aj domov, aby mohli ochutnať aj ďalší členovia ich rodín. Počasie nám vyšlo, svietilo slniečko a ranný chlad, ktorý niektorí ráno vyháňali spod svetrov pri ohni v kozube, sa pri práci premieňal na teplo. Deti po dnešku vedia, že práca ovocinára nie je jednoduchá, človek sa pri nej nielen zapotí, ale aj zašpiní. Pochopili tiež, koľko práce je za každým ovocím, ktoré si môžu kúpiť na pultoch v obchodoch, koľko desiatok hodín práce sa skrýva za dopestovaním zdravého ovocia.

Za plno užitočných informácií, pohostenie a plné vrecká jabĺk ďakujeme rodine Hrehorových.

Ing. Andrea Trojková
Jesenné prázdniny v ŠKD
(2.10.2015)
Rozbiehame zber gaštanov
(1.10.2015)
Dopravná výchova
(28.9.2015)

Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok sme v rámci skvalitnenia dopravnej výchovy rozbehli „dopravnú šnúru“ teoretickej a praktickej prípravy našich žiakov.

24. septembra sa ako prví zaujímavého trojhodinového dopravného bloku v areáli 1. Základnej školy zúčastnili žiaci 3. A triedy. Jedna tretina bloku bola venovaná teoretickej príprave v učebni a dve tretiny priamo na výcvikovej ploche Detského dopravného ihriska pod vedením učiteľa dopravnej výchovy Mgr. Petra Pastuchu. V teoretickej časti si žiaci zopakovali a naučili sa veľa nového s výukovými softvérmi „S Martinom na cestách“, „Autoškola pre deti“ a „Na ceste pozor!“ , zahrali sa dopravné pexeso. Na výcvikovej ploche DDI si vyskúšali, ako sa správať na ceste v úlohe cyklistu, kolobežkára i chodca.

Veríme, že nepretržitá dopravná výchova je predpokladom pre bezpečnejšie sa správanie detí v cestnej premávke, či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov.

Mgr. Ľubica Závodská
Nestihol si doma raňajkovať?
Nevadí, pridaj sa k nám!
(23.9.2015)

Od 1. októbra 2015 začíname opäť podávať v školskej jedálni desiatu.

Odborníci na výživu upozorňujú, ako je dôležité pripravovať deťom kvalitnú desiatu. Deti si neuvedomujú, čo znamená vyvážená a plnohodnotná desiata a väčšinou siahajú po sladkostiach a presladených bublinkových nápojoch. Vyvážená desiata by mala pokryť až 15 % dennej spotreby energie dieťaťa, pričom polovicu by mali tvoriť rovnakým dielom bielkoviny a sacharidy, druhú polovicu ovocie a zelenina. Na prípravu je potrebné použiť kvalitné potraviny bez chemických konzervantov, umelých farbív, s nízkym obsahom tuku, soli a bez glutamanu. Len tak máme istotu, že svojmu dieťaťu dávate to najlepšie.

Desiata je pre školáka veľmi dôležitá, pretože dodá potrebnú energiu, stabilizuje hladinu cukru v krvi a pomôže tak predchádzať únave a nesústredenosti.

K najčastejším chybám u detí patrí vynechanie raňajok a celková nepravidelnosť v stravovaní, nízka spotreba mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia, uprednostňovanie sladkostí, sladkých sýtených nápojov, čo sa obyčajne stáva, keď si deti desiatu kupujú samé.

Ako na to?

Stačí sa nahlásiť u pani referentky a uhradiť mesačný poplatok 8,- € na ten istý účet ako obedy (číslo účtu: 9214568006/5600).

Desiata sa bude podávať v školskej jedálni počas druhej prestávky v čase od 9,35 – 9,50 hod.

Na desiate sa podáva celozrnný chlieb s rôznymi nátierkami, ktorých základ tvorí maslo, čerstvá zelenina, ovocie, ovsená a krupicová kaša, cereálie, jogurty, všetko doplnené mliečnym nápojom alebo čajom.

Chutným jedlom, pripraveným podľa zásad správnej výživy, chceme vám spríjemniť splnenie si každodenných školských povinností.

Jana LigačováInformácie o zberových aktivitách
(21.9.2015)

Milí žiaci a rodičia!

Začal sa nový školský rok a s ním rozbiehame aj naše zberové aktivity. Od 1.10.2015 začína zber gaštanov. V čase od 7:10 do 7:55 každý utorok a štvrtok Vám gaštany odoberieme v plechovej búde pri škole, kde ich aj odvážime a zapíšeme si meno a triedu. Po gaštanoch (od novembra) bude nasledovať prvý zber papiera (druhý bude v máji) – presný termín oznámime. Papier odvážený a riadne zviazaný uložíte do plechovej búdy, ktorá bude otvorená od 7:00 do 14:30 Po - Pia. Množstvo nahlási žiak triednej učiteľke. Naďalej zberáme vybité baterky. Raz do mesiaca vyhlasujeme dva zberové dni. Baterky je možné odovzdať pred prvou hodinou a cez 20 min. prestávku v učebni BIOLÓGIE (1.poschodie). Prvé dva dni zberu budú 22.9.2015 a 23.9.2015 (utorok, streda). Ďalej zberáme vrchnáčiky pre Filipka – stačí vhodiť do boxu pri vrátnici. Ak máte doma nefunkčný elektrospotrebič malých rozmerov (napr. fén, žehlička a pod.) môžete ho tiež priniesť do školy a odovzdať p. uč. Trojkovej (kabinet Biológie).

Ďakujeme, že myslíte a konáte ekologicky.

Ing. Andrea TrojkováVitaj v škole!
(3.9.2015)

Chceme, alebo nechceme, kalendár bol aj tento rok neúprosný a koniec prázdnin prišiel po krásnom lete akosi rýchlo... 2.septembra sa niekoľko stoviek usmiatych a oddýchnutých detských tvárí stretlo aj pred našou školou, aby spoločne privítali nový školský rok. Najvzrušujúcejšia udalosť to bola určite pre našich prváčikov a ich rodičov. Tí s napätím očakávali náručie novej pani učiteľky a svoju krásnu prvácku triedu. Dúfame, že nikoho sme nesklamali a ich nadšenie im vydrží najbližších deväť rokov. Všetkým našim žiakom želáme veľa úspechov a pekných chvíľ v spoločnosti učiteľov a spolužiakov. Našim deviatakom o to viac, že ich čaká významné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky. Vykročme všetci šťastnou nohou s potrebnou dávkou slušnosti, trpezlivosti, tolerancie, empatie a s úsmevom na tvári. Veľa šťastia!

Mgr. Silvia Krišáková
Informácie o poplatkoch za stravu
(19.8.2015)

Poplatok za stravu pre školský rok 2015/2016 je nezmenený:

I. stupeňobed1,01 €trvalý príkaz 20,20 €
desiata0,40 €trvalý príkaz 8,00 €
II. stupeňobed1,09 €trvalý príkaz 21,80 €
desiata0,40 €trvalý príkaz 8,00 €
zamestnanciobed0,87 €trvalý príkaz 17,40 €
bývalí zamestnanciobed2,19 €

číslo účtu: 9214568006/5600

Uhrádza sa mesačne vopred, najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Uvádzať variabilný symbol a v poznámke meno a priezvisko stravníka, prípadne triedu.

Desiata v prípade malého záujmu stravníkov sa od októbra 2015 podávať nebude!

Čipové kľúče a variabilné symboly pre nových žiakov - stravníkov sa vydávajú počas mesiaca august v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. u referentky školskej jedálne pani Lucie Chodúrovej. Záloha na čipový kľúč pre nového stravníka je 5,00 €, pri strate alebo poškodení sú 3,00 €.

Súčasne oznamujeme žiakom - stravníkom, že na začiatku školského roka im budú rozdané prihlášky na stravovanie, ktoré žiadame po podpísaní vrátiť referentke školskej jedálne do 18. septembra 2015.Informácie o príspevku pre školský klub
(19.8.2015)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu vo výške 8,00 € na mesiac sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca výlučne bezhotovostne na účet číslo 9214560004/5600 vedený v Prima banka Slovensko, variabilný symbol: mmrrrr (mesiac, na ktorý sa príspevok platí), konštatný symbol: 0308, poznámka: meno a priezvisko, trieda dieťaťa.

Ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, môže písomne požiadať o zníženie alebo odpustenie príspevku. K žiadosti je potrebné doložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky (vystaví ÚPSVaR).

Žiadosť sa odovzdáva na ekonomickom úseku - p. Machová.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu, alebo vyžiadať od vychovávateľky ŠKD resp. zástupkyne pre I. stupeň.