• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2018 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Milí rodičia,

Naša škola sa aj tento rok zapojila do projektu KOMPARO – cvičné testovanie pre deviatakov, zameraného na sledovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania. Radi by sme Vás informovali, aké výhody to prinesie Vášmu dieťaťu. Žiaci majú jedinečnú možnosť vyskúšať si vopred testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9. Žiaci budú testovaní z dvoch predmetov – matematika a slovenský jazyk a literatúra. Po testovaní dostane každý žiak podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

Organizátorom projektu je nezávislá spoločnosť EXAM testing. Projekt KOMPARO nie je dotovaný štátom, náklady hradia rodičia žiakov. V minulom školskom roku sa do KOMPARA zapojilo viac ako 17 000 deviatakov zo 668 škôl.

KOMPARO 2018

KTO: deviataci – 9.A, 9.B, 9.C  (len prihlásení žiaci)

KEDY: 15.11.2018

O KOĽKEJ: od 8.00 – 11.00 hod.

A ČO POTOM?
Obed, individuálna návšteva - Burza informácii a prezentácia SŠ v DK do 14.00, Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici do 14.00h.

Mgr. Anna Kičková

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867