Vytlačiť

Milí rodičia a priatelia školy!

Ak chcete pomôcť skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí, zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity, ktoré máme ako prioritný záujem, alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa, darujte 2% z Vašej dane na účet občianskeho združenia Škola deťom Senica zriadeného pri našej škole. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ďakujeme!

Ako na to?

Stiahnite si potrebné tlačivo z webovej stránky našej školy TU, alebo si ho vyzdvihnite na vrátnici, v ŠKD alebo u triednej učiteľky Vášho dieťaťa. Priložte k nemu Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo prineste k nám do školy. 

Škola deťom Senica, Sadová 620, 905 01 Senica, 

právna forma – občianske združenie, 

IČO: 34029290

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulosti poukázali a v budúcnosti plánujú poukázať 2 % zo svojich daní. Ešte raz veľká vďaka v mene Vašich detí!