Vytlačiť

V utorok 5. marca 2019 sa v Základnej umeleckej škole v Senici konalo obvodné kolo Hurbanovho pamätníka. Hurbanov pamätník je na Slovensku  najstaršia súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Zúčastnilo sa jej 34 žiakov zo senických škôl a ZUŠ. Našu školu reprezentovali:

Oliver Tóth 3. B s prózou od Z. Baloga: Slimák na colnej prehliadke,

Juraj Oslej 4. B s poéziou od M. Rúfusa: Vlkove čižmy

a Leo Krišák 6. C. s prózou od P. Opeta: Život Adama

Ďakujeme všetkým našim žiakom a blahoželáme Jurkovi Oslejovi za 3. miesto vo svojej kategórii.

PaedDr. Silvia Vidová