Vytlačiť

Dňa 21.marca sa na celom svete oslavuje medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Aj my si ho pripomenuli... Čo to vlastne diskriminácia je? Charakterizuje sa ako konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom alebo skupinou ľudí inak, než s inými a to na základe nejakej odlišnosti – odlišnosťou môže byť napríklad farba pleti, vierovyznanie a v našich školských priestoroch úspechy v škole.... Je prirodzené, že ľudia sa od seba odlišujú, každý z nás je iný, jedinečný, svojský. Tolerancia je schopnosť akceptovať a nakoniec i uznať, že každý z nás je iný. Hoci nie sme rovnakí, všetci sme si rovní...
Táto rovnosť a jednota je zobrazená aj na olympijskej vlajke. Na každom kontinente žijú ľudia inej pleti. Rovnako ako každý olympijský kruh je inej farby. Preto sme si spoločne uctili boj proti rasovej diskriminácii tým, že sme sa celý týždeň od 11. do 15.marca obliekali podľa farieb kruhov na olympijskej vlajke.
A tak v pondelok sme boli modrí ako Európa, v utorok čierni ako Afrika, v stredu červení ako Amerika, vo štvrtok žltí ako Ázia a v piatok zelení ako Austrália.

Ďakujeme všetkým, ktorí ukázali, že diskriminácia nám nie je ľahostajná.
L. Čaklošová a S. Krišáková