Vytlačiť

V piatok 31.5.2019 sme oslávili Medzinárodný deň detí aj u nás v ŠKD. Pre deti boli pripravené na školskom dvore rôzne stanoviská s prekážkami, za ktorých splnenie deti dostávali pečiatky. Po absolvovaní všetkých stanovíšť dostal každý sladkú odmenu. Deťom sa aktivity veľmi páčili a domov odchádzali síce unavené, ale veľmi spokojné.

Vychovávateľky ŠKD