Vytlačiť

Vo štvrtok 6. 6. sme so žiakmi štvrtého a druhého ročníka navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave.

Hra nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Mauricea Maeterlincka Modrý vták, vtiahla magicky do deja nielen detského diváka. Je to rozprávková metafora o hľadaní tajomného modrého vtáka, ľudského šťastia. Hlavní hrdinovia, deti Mytyl a Tyntyl, sprevádzaní dušami predmetov a zvierat každodenného života, museli prejsť cez zem Spomienok, záhradu Šťastia a kráľovstvo Budúcnosti, aby na konci svojho sna, cesty, pochopili, že podstata šťastia a pravých hodnôt v živote je láska.

Tento rozprávkový príbeh so silným posolstvom, dotvorený poetickými obrazmi, emotívnou hudbou, na záver krátkou debatou s hercami divadla a spoločné foto v nás umocnili silný emotívny zážitok.

Mgr. Závodská Ľubica