Vytlačiť

V tomto školskom roku prebiehal na prvom stupni krúžok STORYTIME, založený na metóde storytelling a navštevovalo ho 12 šikovných žiakov prvého až tretieho ročníka.

    Storytelling v skratke znamená rozprávanie príbehov. Existuje stovky rokov a  je to tá najprirodzenejšia  ľudská činnosť a umenie zároveň. V dnešnej dobe sa však na rozprávanie príbehov akosi pozabudlo. Možno to bolo spôsobené tým, že sme sa v posledných rokov vrhli na informačno-komunikačné technológie a  hovorené slovo sa pomaly, ale isto, začalo vytrácať z nášho života. Preto sme chceli využiť to, že deti veľmi radi počúvajú príbehy a rozprávky, a to nielen v slovenskom ale aj anglickom jazyku, pokiaľ sú im hravou dostupnou formou podané. Počúvanie a následná aktívna práca s príbehom rozvíja u žiakov v prvom rade lásku k cudziemu jazyku, rozširuje slovnú zásobu, predstavivosť, fantáziu, schopnosť aktívne počúvať a komunikovať.

   Na našom krúžku STORYTIME  počas roka sme sa obohatili o 20 krátkych príbehov , ktoré sme využívali pri divadielkach, pri hre krátkych rolí, didaktických hrách a zároveň tvorbe bábok. Medzi deťmi z rôznych ročníkov vznikli kamarátske vzťahy, kde starší nezištne pomáhali mladším spolužiakom. Krúžok viedla pani učiteľka Zdenka Babincová.