Vytlačiť

Kalendárny rok 2019

Faktúry Zverejnené
Kniha faktúr - január 2.2.2019
Kniha faktúr - február 5.3.2019
Kniha faktúr - marec 1.4.2019
Kniha faktúr - apríl  2.5.2019
Kniha faktúr - máj 3.6.2019
Kniha faktúr - jún  
Kniha faktúr - júl  
Kniha faktúr - august  
Kniha faktúr - september  
Kniha faktúr - október  
Kniha faktúr - november  
Kniha faktúr - december  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendárny rok 2018

Faktúry Zverejnené
Kniha faktúr - január 2.2.2018
Kniha faktúr - február 5.3.2018
Kniha faktúr - marec 3.4.2018
Kniha faktúr - apríl 2.5.2018
Kniha faktúr - máj 1.6.2018
Kniha faktúr - jún 2.7.2018
Kniha faktúr - júl 1.8.2018
Kniha faktúr - august 3.9.2018
Kniha faktúr - september 1.10.2018
Kniha faktúr - október 1.11.2018
Kniha faktúr - november 4.12.2018
Kniha faktúr - decemberr 4.12.2018    
 

Kalendárny rok 2017

Faktúry Zverejnené
Kniha faktúr - 1. štvrťrok 21.4.2017
Kniha faktúr - apríl 12.5.2017
Kniha faktúr - máj 7.6.2017
Kniha faktúr - jún 25.8.2017
Kniha faktúr - júl 25.8.2017
Kniha faktúr - august 6.10.2017
Kniha faktúr - september 6.10.2017
Kniha faktúr - október 19.12.2017
Kniha faktúr - november 19.12.2017
Kniha faktúr - december 2.1.2018
 

Kalendárny rok 2016

Faktúry Zverejnené
Kniha faktúr - január 18.3.2016
Kniha faktúr - február 18.3.2016
Kniha faktúr - marec 6.5.2016
Kniha faktúr - apríl 6.5.2016
Kniha faktúr - máj 16.8.2016
Kniha faktúr - jún 16.8.2016
Kniha faktúr - júl 16.8.2016
Kniha faktúr - august 8.11.2016
Kniha faktúr - september 8.11.2016
Kniha faktúr - október 8.11.2016
Kniha faktúr - november 4.1.2017
Kniha faktúr - december 4.1.2017
 
 

Kalendárny rok 2015

Faktúry Zverejnené
Kniha faktúr - január 10.4.2015
Kniha faktúr - február 10.4.2015
Kniha faktúr - marec 10.4.2015
Kniha faktúr - apríl 23.6.2015
Kniha faktúr - máj 23.6.2015
Kniha faktúr - jún 19.7.2015
Kniha faktúr - júl 20.8.2015
Kniha faktúr - august 16.9.2015
Kniha faktúr - september 27.10.2015
Kniha faktúr - október 27.11.2015
Kniha faktúr - november 31.12.2015
Kniha faktúr - december 31.12.2015