Vytlačiť

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Nadáciou Volkswagen Slovakia spustili projekt experimentálneho pedagogického prístupu CLIL na hodinách prírodovedných predmetov v základných školách na Slovensku.
Žiaci opakujú, rozširujú a upevňujú to, čo majú už naučené z bežných hodín nemeckého jazyka, učia sa všeobecný predmet ale aj cudzí jazyk v reálnych situáciách a vidia jeho praktické využitie. Takýmto spôsobom sa pomalými krokmi pripravujú na pracovný trh, kde nemčina má svoje opodstatnenie.
V rámci projektu sú pre učiteľov pripravené vzdelávacie workshopy, v rámci ktorých sa učitelia oboznámia s pedagogickým prístupom CLIL ako aj s tým, akou formou môžu žiaci na hodinách pracovať s pripravenými materiálmi – pracovnými listami a taktiež bol poskytnutý súbor pomôcok na experimentovanie.