Vytlačiť

 

Kolektívna zmluva na rok 2019

Rozpočet sociálneho fondu na rok 2019

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu na rok 2019

Kalkulácia stravného na hlavné jedlo a stravný lístok 2019

Kolektívna zmluva na rok 2018

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu na rok 2018

Rozpočet sociálneho fondu na rok 2018

Kalkulácia stravného na hlavné jedlo a stravný lístok 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2018