Vytlačiť

Školská knižnica pri ZŠ Sadová 620 je Ministerstvom kultúry SR registrovanou knižnicou, ktorá poskytuje čitateľské služby žiakom a zamestnancom ZŠ Sadová 620 Senica.
Služby školskej knižnice sú pre všetkých žiakov a zamestnancov školy bezplatné.
Priestory knižnice sú zároveň v doobedňajších hodinách učebňou slovenského jazyka a literatúry.

Služby poskytované školskou knižnicou:

  1. Absenčné a prezenčné výpožičky
  2. PC s pripojením k internetu
  3. Kopírovanie dokumentov (len pre zamestnancov školy)
  4. Organizovanie besied a iných kultúrnych akcií

Knižničné zbierky našej knižnice majú asi 6000 knižničných jednotiek. Výpožičná lehota absenčnej výpožičky je stanovená na maximálne 1 mesiac.

Výpožičné hodiny:

Pondelok: 12.35 – 14.20
Štvrtok: 12.15 – 13.15

Školská knižnica