Vytlačiť

Testovanie žiakov 9 - 2019 je určené žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami(okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  pod názvom Testovanie 9-2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 
Náhradný termín testovania 9-2019 sa uskutoční 16.  apríla 2018 (utorok) v krajských mestách.
Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2),  poskytnúť školám  a širokej odbornej verejnosti pätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v  testovaných predmetoch, ktorá môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav   certifikovaných meraní vzdelávania. Viac informácií na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
Všetkým deviatakom držíme palce a prajeme veľa šťastia 
Mgr. Anna Kičková