• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Testovanie žiakov 9 - 2019 je určené žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami(okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  pod názvom Testovanie 9-2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 
Náhradný termín testovania 9-2019 sa uskutoční 16.  apríla 2018 (utorok) v krajských mestách.
Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2),  poskytnúť školám  a širokej odbornej verejnosti pätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v  testovaných predmetoch, ktorá môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav   certifikovaných meraní vzdelávania. Viac informácií na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
Všetkým deviatakom držíme palce a prajeme veľa šťastia 
Mgr. Anna KičkováKontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867