• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Dňa 21.marca sa na celom svete oslavuje medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Aj my si ho pripomenuli... Čo to vlastne diskriminácia je? Charakterizuje sa ako konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom alebo skupinou ľudí inak, než s inými a to na základe nejakej odlišnosti – odlišnosťou môže byť napríklad farba pleti, vierovyznanie a v našich školských priestoroch úspechy v škole.... Je prirodzené, že ľudia sa od seba odlišujú, každý z nás je iný, jedinečný, svojský. Tolerancia je schopnosť akceptovať a nakoniec i uznať, že každý z nás je iný. Hoci nie sme rovnakí, všetci sme si rovní...
Táto rovnosť a jednota je zobrazená aj na olympijskej vlajke. Na každom kontinente žijú ľudia inej pleti. Rovnako ako každý olympijský kruh je inej farby. Preto sme si spoločne uctili boj proti rasovej diskriminácii tým, že sme sa celý týždeň od 11. do 15.marca obliekali podľa farieb kruhov na olympijskej vlajke.
A tak v pondelok sme boli modrí ako Európa, v utorok čierni ako Afrika, v stredu červení ako Amerika, vo štvrtok žltí ako Ázia a v piatok zelení ako Austrália.

Ďakujeme všetkým, ktorí ukázali, že diskriminácia nám nie je ľahostajná.
L. Čaklošová a S. Krišáková


 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867