Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Vedenie školy

Funkcia Meno E-mail Konzultačné hodiny
riaditeľka Ing. Svetlana Chábelová svetlana.chabelovazs3senica.sk denne 8:00 - 15:00
zástupkyňa pre 1. stupeň Mgr. Silvia Krišáková silvia.krisakovazs3senica.sk streda 8:00 - 14:00
zástupkyňa pre 2. stupeň Mgr. Anna Kičková anna.kickovazs3senica.sk streda 8:00 - 14:00
 

I. stupeň

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Alan Adámek alan.adamekzs3senica.sk pondelok 11:40 - 11:25
Mgr. Zdenka Babincová zdenka.babincovazs3senica.sk pondelok 12:45 - 13:15
Mgr. Katarína Cvečková katarina.cveckovazs3senica.sk pondelok 12:30 - 13:00
Mgr. Viera Dubská viera.dubskazs3senica.sk pondelok 12:30 - 13:00
Mgr. Tatiana Dudášová tatiana.dudasovazs3senica.sk streda 13:00 - 13:30
Mgr. Veronika Gučková veronika.guckovazs3senica.sk utorok 8:00 - 8:30
Mgr. Renáta Hromková renata.hromkovazs3senica.sk streda 12:20 - 13:10
Mgr. Viera Mikulová viera.mikulovazs3senica.sk streda 13:00 - 13:30
Mgr. Monika Mikušová monika.mikusovazs3senica.sk streda 13:00 - 13:30
Mgr. Jana Minxová jana.minxovazs3senica.sk utorok 13:00 - 13:30
PaedDr. Silvia Vidová silvia.vidovazs3senica.sk streda 13:00 - 13:30
Mgr. Lenka Vystavelová lenka.vystavelovazs3senica.sk utorok 13:00 - 13:30
Mgr. Ľubica Závodská lubica.zavodskazs3senica.sk utorok 13:00 - 13:30
Mgr. Elena Žideková elena.zidekovazs3senica.sk piatok 10:00 - 10:30
 

ŠKD

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Lenka Hrubšová lenka.hrubsovazs3senica.sk pondelok 10:40 - 11:20
Alena Malenková alena.malenkovazs3senica.sk utorok 11:00 - 11:30
Ing. Dana Marečková dana.mareckovazs3senica.sk štvrtok 11:30 - 12:00
Alojzia Pavlíková alojzia.pavlikovazs3senica.sk piatok 8:00 - 8:45
Mgr. Jana Vojteková jana.vojtekovazs3senica.sk pondelok 8:00 - 8:45
Mgr. Katarína Žáková katarina.zakovazs3senica.sk štvrtok 11:45 - 12:15
 

II. stupeň

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Mgr. Andrea Arenivar Grajeda andrea.arenivar-grajedazs3senica.sk streda 13:30 - 14:00
Mgr. Marta Buriánová marta.burianovazs3senica.sk utorok 8:50 - 9:35
Mgr. Tomáš Čerňák tomas.cernakzs3senica.sk utorok 8:00 - 8:30
Mgr. Katarína Dvorská katarina.dvorskazs3senica.sk štvrtok 11:30 - 12:00
Mgr. Andrej Hnilica andrej.hnilicazs3senica.sk utorok 8:00 - 8:45
Mgr. Andrea Chomová andrea.chomovazs3senica.sk streda 13:00 - 13:30
Mgr. Ľubica Jankovičová lubica.jankovicovazs3senica.sk piatok 7:30 - 8:00
Mgr. Jana Joríková jana.jorikovazs3senica.sk streda 13:00 - 13:30
Mgr. Lucia Jozefáková lucia.jozefakovazs3senica.sk pondelok 12:25 - 13:10
Mgr. Lucia Jureňová lucia.jurenovazs3senica.sk streda 12:25 - 13:10
Ing. Jana Kotúnová jana.kotunovazs3senica.sk štvrtok 10:40 - 11:25
Mgr. Jozef Krišák jozef.krisakzs3senica.sk pondelok 10:40 - 11:25
Mgr. Daniela Kubíčková daniela.kubickovazs3senica.sk pondelok 7:30 - 8:00
Mgr. Jarmila Matelová jarmila.matelovazs3senica.sk streda 11:00 - 11:30
Bc. Barbora Mendlová Drew barbora.mendlova-drewzs3senica.sk utorok 11:30 - 12:00
Mgr. Marcela Pirohová marcela.pirohovazs3senica.sk piatok 7:30 - 8:00
Mgr. Edita Pláteníková edita.platenikovazs3senica.sk utorok 7:15 - 7:45
Mgr. Jana Prečová jana.precovazs3senica.sk streda 13:10 - 13:40
Mgr. Katarína Ružičková katarina.ruzickovazs3senica.sk piatok 8:15 - 8:45
Ing. Lenka Slezáková lenka.slezakovazs3senica.sk pondelok 13:00 - 13:30
Mgr. Adriana Tothová adriana.tothovazs3senica.sk štvrtok 8:00 - 13:00
Ing. Andrea Trojková andrea.trojkovazs3senica.sk streda 7:15 - 7:50
Mgr. Vladimír Včelka vladimir.vcelkazs3senica.sk štvrtok 8:00 - 8:45
Mgr. Valéria Závodná valeria.zavodnazs3senica.sk utorok 12:25 - 13:10
 

Asistenti učiteľov

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Jana Hyžová
jana.hyzovazs3senica.sk piatok 11:35 - 12:20
Silvia Hyžová silvia.hyzovazs3senica.sk utorok 8:00 - 8:45
Jana Chovancová jana.chovancovazs3senica.sk utorok 12:30 - 13:00
Lenka Jonášová lenka.jonasovazs3senica.sk štvrtok 12:45 - 13:30
Mgr. Patrícia Mlčúchová patricia.mlcuchovazs3senica.sk štvrtok 9:50 - 10:35
Adriana Ravaszová adriana.ravaszovazs3senica.sk streda 11:30 - 12:00

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867