Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

2014 - 2016

Erasmus +

EÚ

 

Nový projekt EU na našej škole

Partneri projektu

 

Dobrovoľníci v ŠKD (2015)

Dobrovoľníci v ŠKD (2015)

V rámci akcie Týždeň dobrovoľníctva v spojení s projektom Erasmus+ sa žiaci 7.A zapojili do dlhodobo trvajúcej aktivity pomoci v ŠKD.

Po skončení vyučovania sa žiaci presunú do ŠKD a spolu s pani vychovávateľkami sa podieľajú na aktivitách s mladšími žiakmi. Niektorí im pomáhajú s písaním domácich úloh, iní  sa im venujú pri rôznych hrách. Spoločne trávia aj čas vonku na školskom dvore. Uľahčujú tak prácu pani vychovávateľkám a zároveň upevňujú vzťahy s mladšími žiakmi a vznikajú nové priateľstvá.

Siedmaci sú aktívni aj pri organizovaní mimoškolských aktivít, napr. Martinské svetlonosenie alebo ozdobovanie vianočného stromčeka.

 

Výmenný pobyt Taliansko (október 2015)

Výmenný pobyt Taliansko (október 2015)

Už tretíkrát vycestovali žiaci našej školy v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát navštívili krásnu krajinu na juhu Talianska, kde sa pobrežie už takmer dotýka Sicílie - Kalábriu. Žiaci opäť nadviazali nové priateľstvá, spoznali rodiny, ich zvyky, ochutnali talianske špeciality. Dopoludnia navštevovali vyučovanie. Zistili , že žiaci študujú aj v sobotu. Na hodinách sa aktívne zapájali do vyučovania. Práve táto škola je zameraná na informatiku, preto na hodinách vytvárali webové stránky. Nemali to vôbec ľahké, pretože všetko museli zvládať v anglickom jazyku. Tu si uvedomili dôležitosť cudzieho jazyka. Okrem vyučovania spoznali a videli krásne miesta v Kalábrii. Navštívili opustené mesto vysoko v horách Pentidattilo, kde ešte pred rokmi žili ľudia. Dnes už v domoch nikto nebýva, pretože obyvatelia boli vysťahovaní kvôli bezpečnosti. Nebezpečná jazda autobusom vysoko hore, serpentíny, úzka cesta bez zábran a pohľad dolu nenechali chladného nikoho z nás.

V meste Regio di Calabria, najväčšom meste Kalábrie, navštívili žiaci múzeum, ochutnali vraj najlepšiu zmrzlinu v Kalábrii, a niektorí odvážlivci si zaplávali i v mori. Ďalšími krásnymi mestami boli Tropea, najkrajšie mesto na západnom pobreží, vysoko nad hladinou mora, ale i mestečká Scilla a Pizzo.

Okrem nezabudnuteľných zážitkov, videli naši žiaci ďalšiu časť Európy, spoznali miestnu kultúru, nových priateľov. Ale azda najsilnejším zážitkom pre nich bolo zistenie svojej samostatnosti a prežitie v rodine, kde jediným dorozumievacím jazykom, ktorý ich spájal, bola angličtina.

Mgr. Valéria Závodná

 

Týždeň dobrovoľníctva (14. - 18.9.2015)

Týždeň dobrovoľníctva (14. - 18.9.2015)

Rozvoj dobrovoľníctva je jedným z cieľov, ktorý si stanovila naša partnerská škola v Nemecku. Pri výmennom pobyte na škole v Emmerhale sa naši žiaci oboznámili s možnosťou dobrovoľníckej práce v škole, ale aj v meste, kde žijú. Získané poznatky sa rozhodli využiť aj na našej škole.

Každoročne sa v Senici koná Týždeň dobrovoľníctva, ktorý organizuje Europe Direct. Tento rok sa rozhodli aj naši deviataci prispieť svojou pomocou k úspešnej akcii. V týždni od 14. do 18. septembra 2015 sa zúčastnili na organizácii herných podujatí pre mladšie deti. Naši žiaci sa rozdelili do dvojíc alebo trojíc a venovali sa niektorej z aktivít pre mladšie deti. K dispozícii bol nafukovací hrad, skákanie vo vreci, maľovanie na tvár, jazda na motokáre, chodenie na plastových pohárikoch a mnohé iné. O úspechu akcie svedčali usmiate tváre detí. Naši žiaci tejto akcii obetovali časť svojho voľného času, ale to nebolo pre nich prekážkou a prisľúbili účasť aj na budúci rok.

 

Výmenný pobyt Nemecko (16. - 23.5.2015)

Výmenný pobyt Nemecko (16. - 23.5.2015)

V dňoch 16.5.-23.5. 2015 sa traja žiaci z 8.B - Karolína Chudá, Ján Cigánek, Mário Mihál a dvaja žiaci z 8.A - Lujza Joríková a Samuel Hokša spolu v sprievode pani učiteliek Adriany Tothovej a Lenky Slezákovej zúčastnili výmenného pobytu v rámci programu Erasmus + v partnerskej škole nachádzajúcej sa v mestečku Emmerthal na severe Nemecka.

V sobotu v čase obeda sa naši žiaci ubytovali v hosťovských rodinách svojich nemeckých partnerov, ktorých spoznali v apríli na Slovensku.

V nedeľu sa zoznámili s históriou blízkeho mesta Hammeln. Toto mestečko je známe svojim príbehom o Píšťalkarovi, ktorý pomohol mestu zbaviť sa potkanov a myší. Keďže mu však mešťania za jeho služby nezaplatili, vrátil sa do mesta a odviedol im všetky deti, okrem dvoch, z ktorých jedno bolo slepé a druhé hluché. Pozreli sme si krátke divadelné predstavenie a potom sa prešli úzkymi uličkami starobylého mesta.

V pondelok žiakov od rána čakala projektová práca. Úvod bol venovaný prehliadke celej školy a potom sa žiaci zúčastnili riadneho vyučovania. Na spoločnom stretnutí sa naši žiaci oboznámili s tým, ako sa nemecký ôsmaci pripravujú na svoje budúce štúdium alebo zamestnanie. Rovnako ako u nás majú k dispozícii výchovnú poradkyňu, navštevujú rôzne firmy a spoločnosti, v ktorých by sa mohli zamestnať. Popoludňajší program bol zameraný na možnosti športovania v meste a žiaci spoločne strávili 2 hodiny na plavárni. Tým bola do programu zakomponovaná naša téma šport.

Utorok bol zameraný na zisťovanie manuálnych zručností. V školskej dielni žiaci pracovali s rôznymi materiálmi. Jednou z úloh bolo vyrezať rybu z dreva, ďalším materiálom bolo železo a poslednou úlohou bolo vyrobiť most z papiera a lepidla. Táto činnosť je pre žiakov dôležitá z hľadiska ich výberu ďalšieho povolania. Pri tejto práci si overia svoje manuálne zručnosti a schopnosti pracovať s rôznymi materiálmi.

Streda sa začala dobrovoľníckou akciou. Žiaci z prinesených surovín vyrábali tradičné wafle, ktoré si ostatní žiaci kupovali za cenu, ktorú si stanovili sami. Výťažok z aktivity bol venovaný na charitu. Následne sme sa rozdelili do dvoch skupín a vybrali do spoločností, v ktorých žiaci zo školy vykonávali prax. Prvou zástavkou bol domov dôchodcov, kde pracovali dve žiačky pripravujúce sa na povolanie zdravotnej sestry. Hlavná sestra celú skupinu previedla budovou aj so špeciálnymi miestnosťami a porozprávala  o celodennom chode tohto zariadenia. Žiaci sa presunuli do strojárskej firmy, kde taktiež praxovali dvaja žiaci. V ich sprievode sme prešli časť firmy, kde mohli vidieť ako prebieha výroba. Poslednou zastávkou bol obchod, ktorý taktiež umožňuje žiakom získať prax v tomto odbore. Poobede všetci spoločne vypracovali prezentáciu pomocou získaných informácií, ktoré si zapisovali do dotazníkov celé dopoludnie.

Vo štvrtok bola pre žiakov pripravená celodenná exkurzia do automobilového závodu Volkswagen v meste Wolfsburg. Žiaci si prehliadli pracovnú linku a dozvedeli sa zaujímavosti z výroby. Pokračovali  prehliadkou múzea a ostatných priestorov závodu. Pomocou rôznych interaktívnych panelov sa žiaci mohli dozvedieť rôzne informácie z histórie výroby alebo inovatívne technológie, prípadne aktivity na ochranu prírody.

V piatok žiaci začali prezentáciou, na ktorej pracovali v stredu a pridali ďalšie informácie zo štvrtku. Poslednou aktivitou projektu bola návšteva informačného centra pre nezamestnaných. Na úvod sa dozvedeli informácie ako centrum funguje a komu je určené. Žiaci dostali dotazníky, ktoré vypracovávali v spolupráci so svojimi nemeckými partnermi. Pozreli si krátku ukážku o práci zdravotných sestier a vyhľadávali nasledovné informácie, ktoré sa týkali tohto zamestnania. Keďže tieto informácie boli len v nemeckom jazyku, žiaci museli navzájom spolupracovať so svojimi partnermi. V záverečnej diskusii si žiaci overili, či našli všetky požadované informácie správne. Taktiež zistili, že vyhľadávanie informácií o možnosti zamestnať sa zaberie veľké množstvo času.

V sobotu ráno sa naši žiaci rozlúčili s rodinami, ktoré sa týždeň o nich starali. Počas celého týždňa žiaci získali zaujímavé informácie z oblasti dobrovoľníctva a zamestnanosti. Mohli porovnať rozdiely medzi našou a nemeckou školou. Okrem toho veľkým prínosom bolo ubytovanie v rodinách, kde žiaci spoznali inú kultúru a život. V neposlednom rade získali zručnosti v komunikácii v cudzích jazykoch. Na komunikáciu sa využívala najmä angličtina, keďže okrem našich žiakov boli hosťami aj žiaci z Talianska, ale v súkromí si otestovali aj svoje znalosti z nemčiny.

Ing. Lenka Slezáková

 

Výmenný pobyt Slovensko (23. - 30.4.2015)

Dňa 23. apríla naša škola privítala našich partnerov z Cypru a Nemecka, ktorí boli účastníkmi týždňového výmenného pobytu, ktorý bol druhým v poradí.

Na projekte v našej škole  sa podieľalo:

  • 5 študentov a 3 učitelia z Cypru, 5 študenti  a 2 učitelia z Nemecka
  • naši žiaci: Lívia Kúbeková, Sabina Krčová, Karolína Chudá, Lujza Joríková, Mário Mihál, Šimon Mach, Damián Švárny, Ján Cigánek, Samuel Hokša
  • učitelia: Mgr. Katarína Ružičková, Ing. Lenka Slezáková, Mgr. Lucia Jureňová, Mgr. Adriana Tóthová, Mgr. Valéria Závodná

V piatok ráno prijal našich partnerov primátor mesta Mgr. Branislav Grimm a jeho zástupca Ing. Martin Lidaj nás previedol mestským úradom, navštívili  aj Mestskú políciu, kde študentov najviac zaujal kamerový systém mesta. Nasledovala prehliadka mesta, navštívili sme Info centrum , katolícky a evanjelický kostol.

V sobotu podvečer všetci spoločne navštívili Futbalový klub Senica, kde sa zúčastnili zápasu medzi Senicou a Dunajskou Stredou. Táto aktivita bola poodhalením života profesionálnych športovcov, ktorí napriek tomu, že bol víkend museli „pracovať“.

V pondelok ráno si zahraniční žiaci a ich sprevádzajúci učitelia prezreli našu školu. V priestoroch tanečnej miestnosti im pracovníci Europe Direct pripravili úlohy na lepšie spoznanie krajín Európskej únie. Tieto aktivity žiaci plnili v zmiešaných družstvách, čo prispelo k  prelomeniu zábran navzájom spolu komunikovať a spoznávať sa. Po skončení tejto aktivity nasledovalo vyplnenie kvízu, v ktorom si žiaci overili svoje vedomosti o partnerských krajinách z oblasti geografie, kultúry a športu. V krátkom dotazníku žiaci odpovedali na otázky týkajúce sa športu a profesionálneho života športovcov z ich pohľadu.

Počas pobytu žiaci absolvovali rôzne športové aktivity, ktoré im mali odhaliť možnosti športovania mimo školského prostredia, prípadne po skončení základnej školy.

Senickí futbalisti im v pondelok poobede pripravili tréning, na ktorom sa aktívne zúčastnili. Po dotrénovaní nasledoval krátky rozhovor, v ktorom sa žiaci dozvedeli aký je denný režim profesionálneho futbalistu, ako sa stravuje, koľko týždenne precestujú kvôli zápasom a iné zaujímavosti.

Utorok bol v znamení netradičného športu paintball. Mnoho ľudí pokladá paintball za zábavu, ale ide o netradičnú formu športu s presnými pravidlami. Po skončení športovej aktivity sa mohli zahraniční žiaci oboznámiť s našou históriou v Parku miniatúr zámkov v Podolí a s kúpeľným mestom Piešťany.

V stredu ráno sa žiaci venovali neverbálnej komunikácii, keďže táto téma bola aj hlavnou témou výmenného pobytu na Cypre. Aktivitu sme spojili so športovou témou. Pre žiakov sme pripravili prezentáciu z rôznych športov, kde bolo ich úlohou hádať čo dané gesto znamená. Predpoludním sme sa presunuli na futbalový štadión, kde práve prebiehal tréning. Žiaci mohli pozorovať prácu hráčov aj trénerov. Vzhľadom na to, že futbalistov čakal náročný zápas, tréning bol o 40 minút dlhšie ako zvyčajne. Takto sa zasa žiaci mohli presvedčiť, že aj šport ako zamestnanie, má svoje tienisté stránky. Poobede žiakov čakal ďalší netradičný šport v našom meste – jumping. Tento druh športu je rozšírený najmä v Čechách a na Slovensku, takže pre zahraničných žiakov bol absolútnou novinkou. V podvečer žiaci sledovali futbalový zápas reprezentácie do 21 rokov medzi Slovenskom a Českou republikou.

Štvrtok sa žiaci v školskej telocvični zúčastnili aerobikového tréningu, kde im profesionálna trénerka predviedla rôzne druhy tohto športu.

Žiaci z Cypru a Nemecka skonštatovali, že na Slovensku sa veľa športuje.

Ing. Lenka Slezáková a Mgr. Valéria Závodná

Prezentácia Non verbal communication
Dotazník o športe
Quiz Erasmus+

 

Výmenný pobyt Cyprus (14. - 21.3.2015)

Výmenný pobyt Cyprus (14. - 21.3.2015)

Naša škola, ZŠ Sadová 620 v Senici, sa zapojila do projektu Erasmus+. Tento projekt podporuje vzdelávanie mládeže v zahraničí. Získať tento grant nebolo vôbec ľahké. Obstáli sme v ťažkej konkurencii a stali sme sa jednou z trinástich základných škôl na celom Slovensku, ktoré boli v tomto projekte úspešné a grant im bol pridelený. Zapojenie sa do projektu Erasmus + je ďalšou vstupnou bránou k rozšíreniu si obzoru pre žiakov i učiteľov našej školy. Dňa 14. marca 2015 žiaci III. Základnej školy spolu so svojimi učiteľkami vycestovali na malý ostrov v Stredozemnom mori – Cyprus. Celý týždeň strávili v rodinách a v škole. Počas pobytu naši žiaci spolupracovali nielen s cyperskými študentmi, ale aj so študentmi z Talianska, Španielska, Litvy a Nemecka. Nadviazali nové priateľstvá, zdokonalili sa v cudzom jazyku- v angličtine. Dozvedeli sa o histórii ostrova, o rozdelení na tureckú a cyperskú časť. Skúsili typické grécke jedlá (syr Chaloumi, souvlaki či baklavas), ktoré im veľmi chutili a recepty si odniesli domov. Počas výletu do prímorského mesta Limassol, nemohli vynechať návštevu historického miesta Kourion, kde si vyskúšali akustiku v otvorenom divadle (2. storočie pred naším letopočtom), pozreli si Achillov dom, či dom gladiátorov. Okrem historických pamiatok videli aj ručnú výrobu typických cyperských výrobkov. Navštívili najznámejšiu továreň ostrova – PAPAFILIPOU, v ktorej sa vyrába najlepšia zmrzlina na ostrove. Tak ako sa všetko začína, všetko sa aj končí, a tak si naši žiaci domov odniesli okrem množstva zážitkov, priateľstiev i to najcennejšie – skúsenosť.

Mgr. Valéria Závodná

Prezentácia

 

Commenius týždeň (15. - 19.12.2014)

Commenius týždeň

Od 15. do 19. decembra 2014 sme na našej škole usporiadali Commenius týždeň, ktorý slúžil na prezentáciu nového projektu Erasmus+ na našej škole. Počas tohto týždňa prebiehalo viacero aktivít na zoznámenie sa s hlavnou myšlienkou projektu a partnerskými krajinami.

V školskom rozhlase boli žiakom podané základné informácie o zapojení našej školy aj o cieľoch projektu. Žiaci si vypočuli informácie o našich partnerských krajinách a školách, s ktorými budeme spolupracovať počas nasledujúcich rokov. Taktiež všetci učitelia boli oboznámení s projektom podrobnejšie.

Žiaci 6. A na hodinách geografie hľadali základné informácie o partnerských krajinách. Z pripravených informácií vypracovali materiál, ktorý sme využili na nástenku, kde si všetci žiaci školy mohli prečítať zaujímavosti o krajinách, pozrieť, kde sa školy nachádzajú. Mapy s informáciami boli doplnené obrázkami a pridali sme aj futbalové kluby, ktoré sa v jednotlivých mestách nachádzajú.

Žiaci ôsmych ročníkov na hodinách slovenského jazyka vypracovali daltonské pracovné listy, v ktorých sa zamerali na získavanie informácií o Nemecku. Rozšírili si tak svoje vedomosti o tejto krajine, ktorá je koordinátorom celého projektu a dlhoročným partnerom našej školy.

Žiaci 6.A na hodinách anglického jazyka pracovali na daltonskom liste, ktorý ich oboznámil s príbehom Píšťalkár. Ide o známy príbeh, ktorý sa odohral v meste Hammeln, neďaleko mestečka Emmerthal, kde sa nachádza naša partnerská škola.

Ing. Lenka Slezáková

Prezentácia projektu

The Pied Piper beginners
The Pied Piper advanced
The Pied Piper word search

 

Aktivity s FK Senica

Aktivity s FK Senica

 

Europe Direct

Europe Direct

 

Jumping aerobik

Jumping aerobik

 

Paintball, miniatúry, Piešťany

Paintball, miniatúry, Piešťany

 

Tričká

Tričká

 

U primátora, evanjelický kostol

U primátora, evanjelický kostol

 

Rozlúčka

Rozlúčka

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867