Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica
Funkcia Meno E-mail
Hospodárka Marcela Ravasová marcela.ravasovazs3senica.sk
Finančná učtáreň Alena Machová alena.machovazs3senica.sk
Mzdová učtáreň Blažena Kocúriková blazena.kocurikovazs3senica.sk
Údržbár Pavel Driečny
Tomáš Rýša
pavel.driecnyzs3senica.sk
 
Vedúca školskej jedálne Jana Ligačová jana.ligacovazs3senica.sk
Referent školskej jedálne Jarmila Chlebíková jarmila.chlebikovazs3senica.sk
Hlavná kuchárka Anna Vaňová  
Kuchárky Věra Kutálková
Sylvia Němcová
Helena Šajánková
Zuzana Šragová
Alena Zríniová
 
Upratovačky Mária Celleryová
Viera Celleryová
Helena Fodorová
Iveta Haluzová
Mária Ondrovičová
 
Vrátnik Pavol Anderle  
Správca areálu TV Marián Daniel  

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867