Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Milí rodičia a priatelia školy!

Tak ako v minulých rokoch, tak aj teraz Vás chcem informovať o možnosti darovať 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2019 Občianskemu združeniu ŠKOLA DEŤOM SENICA, ktoré pôsobí pri našej základnej škole.
OZ ŠKOLA DEŤOM SENICA, Sadová 620, 905 01 Senica je zriadené ako nezisková organizácia ktorá má vo svojich stanovách nasledovné činnosti:

 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
 • podpora športu detí a mládeže
 • zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt
 • rozvoj talentu detí vo všetkých oblastiach vzdelania, techniky, umenia, telesnej a duchovnej kultúry a športu
 • budovanie materiálno-technickej základne pre tvorivú činnosť detí a učiteľov a ich výchovno-vzdelávaciu činnosť
 • podporovanie projektov účelného využitia voľného času
 • podporovanie zdravotne postihnutých detí
 • podpora cestovania, pobytu a stáží detí a mládeže v zahraničí za účelom spoznávania cudzích krajín a zlepšenia ich odborných a jazykových znalostí
 • podpora vydávania detskej a mládežníckej tlače, kníh a audiovizuálnych programov
 • podpora alternatívnych výchovných a vzdelávacích metód
 • podpora humanitných cieľov a ochrana ľudských práv

Činnosť občianskeho združenia je úzko spätá s chodom Základnej školy Senica, Sadová 620. Finančné prostriedky, ktoré získame od fyzických i právnických osôb z 2% zaplatenej dane, sú použité na hore uvedené činnosti, na skvalitnenie vyučovania žiakov našej školy.
Prispejte poukázaním 2% zaplatenej dane na modernizáciu výuky Vašich detí a rozvoj Základnej školy Senica, Sadová 620.
V prípade, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2019 Občianskemu združeniu ŠKOLA DEŤOM SENICA, uveďte vo „Vyhlásení“ tieto údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: ŠKOLA DEŤOM SENICA
Sídlo: 905 01 Senica, Sadová 620
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 34029290

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867