Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Školský rok 2018/2019

Učitelia , ktorí pracujú na 1. stupni  ZŠ  Sadová 620 Senica podľa daltonských princípov:

Mgr. R. Hromková - 2.A
Mgr. L. Vystavelová - 2.B
Mgr. V. Mikulová - 1.C
Mgr. K. Cvečková - 1.A
Mgr. T. Dudášová - 1.B
Mgr. V. Dubská - 3.C
Mgr. M. Mikušová - 2.C
Mgr. E. Žideková - 3.B
Mgr. J. Minxová - 4.B
PaedDr. S. Vidová - 4.A
Mgr. Z. Babincová - 3.A
Mgr. Ľ. Závodská - 4.C

MZ Dalton - 1. stupeň

Hlavnou úlohou práce učiteľov v školskom roku 2018/2019 je:

Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces pomocou daltonských princípov nielen na daltonských blokoch, zvyšovať úroveň vedomostí a zručností žiakov , zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach s cieľom zvyšovať kvalitu svojej práce, informovať o daltonskej práci rodičov , odovzdávať si nové poznatky a skúsenosti medzi sebou. Naučiť žiakov pracovať na projektoch a hodnotiť svoju prácu.

Kritériá hodnotenia Daltonských prác si určuje každá triedna učiteľka samostatne,(môže to byť napr. bodovanie s následnou odmenou po dosiahnutí určitého počtu bodov, ak učiteľka uzná za vhodné, môže niektoré daltonské práce aj klasifikovať.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867