Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Kalendárny rok 2019

Objednávky Zverejnené
Kniha objednávok - január 2.2.2019
Kniha objednávok - február 5.3.2019
Kniha objednávok -marec 1.4.2019
Kniha objednávok -apríl 2.5.2019
Kniha objednávok -máj 3.6.2019
Kniha objednávok -jún  
Kniha objednávok -júl  
Kniha objednávok -august  
Kniha objednávok -september  
Kniha objednávok -október  
Kniha objednávok -november  
Kniha objednávok -december  

 

 

 

 

 

 

 

Kalendárny rok 2018

Objednávky Zverejnené
Kniha objednávok - január 2.2.2018
Kniha objednávok - február 5.3.2018
Kniha objednávok - marec 3.4.2018
Kniha objednávok - apríl 2.5.2018
Kniha objednávok - máj 1.6.2018
Kniha objednávok - jún 2.7.2018
Kniha objednávok - júl 1.8.2018
Kniha objednávok - august 3.9.2018
Kniha objednávok - september 1.10.2018
Kniha objednávok - október 1.11.2018
Kniha objednávok - november 4.12.2018
Kniha objednávok - december 31.12.2018
 

Kalendárny rok 2017

Objednávky Zverejnené
Kniha objednávok - 1. štvrťrok 21.4.2017
Kniha objednávok - apríl 12.5.2017
Kniha objednávok - máj 7.6.2017
Kniha objednávok - jún 25.8.2017
Kniha objednávok - júl 25.8.2017
Kniha objednávok - august 6.10.2017
Kniha objednávok - september 6.10.2017
Kniha objednávok - október 19.12.2017
Kniha objednávok - november 19.12.2017
Kniha objednávok - december 2.1.2018
 

Kalendárny rok 2016

Objednávky Zverejnené
Kniha objednávok - január 18.3.2016
Kniha objednávok - február 18.3.2016
Kniha objednávok - marec 6.5.2016
Kniha objednávok - apríl 6.5.2016
Kniha objednávok - máj 16.8.2016
Kniha objednávok - jún 16.8.2016
Kniha objednávok - júl 16.8.2016
Kniha objednávok - august 8.11.2016
Kniha objednávok - september 8.11.2016
Kniha objednávok - október 8.11.2016
Kniha objednávok - november 4.1.2017
Kniha objednávok - december 4.1.2017
 

Kalendárny rok 2015

Objednávky Zverejnené
Kniha objednávok - január 10.4.2015
Kniha objednávok - február 10.4.2015
Kniha objednávok - marec 10.4.2015
Kniha objednávok - apríl 23.6.2015
Kniha objednávok - máj 23.6.2015
Kniha objednávok - jún 19.7.2015
Server 21.7.2015
Stravné lístky 24.7.2015
Kniha objednávok - júl 20.8.2015
Kniha objednávok - august 16.9.2015
Kniha objednávok - september 27.10.2015
Kniha objednávok - október 27.11.2015
Kniha objednávok - november 31.12.2015
Kniha objednávok - december 31.12.2015

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867