• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Milí rodičia a priatelia školy!

Ak chcete pomôcť skvalitniť výchovu a vzdelávanie Vašich detí, zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity, ktoré máme ako prioritný záujem, alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa, darujte 2% z Vašej dane na účet občianskeho združenia Škola deťom Senica zriadeného pri našej škole. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ďakujeme!

Ako na to?

Stiahnite si potrebné tlačivo z webovej stránky našej školy TU, alebo si ho vyzdvihnite na vrátnici, v ŠKD alebo u triednej učiteľky Vášho dieťaťa. Priložte k nemu Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo prineste k nám do školy. 

Škola deťom Senica, Sadová 620, 905 01 Senica, 

právna forma – občianske združenie, 

IČO: 34029290

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulosti poukázali a v budúcnosti plánujú poukázať 2 % zo svojich daní. Ešte raz veľká vďaka v mene Vašich detí!

 

 

 

 

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867