• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

  1. marec – SVETOVÝ DEŇ VODY

 Valné zhromaždenie OSN schválilo na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody.  Od roku 1993 si ho pripomíname každoročne u nás i na celom svete v aktuálnych témach s problematikou vody, v záujme zvýšenia informovanosti ľudí o závažných svetových problémoch, ktoré s vodou súvisia. Jedným zo základných cieľov je najmä znižovať počet ľudí bez prístupu k pitnej vode a základným hygienickým zariadeniam. Voda je totiž jedným z ľudských práv, od roku 2006 aj oficiálne, na základe rezolúcie, ktorú jednomyseľne schválili poslanci Európskeho parlamentu. Napriek tomu v súčasnosti:   

  • asi 20 % celosvetovej populácie žije v krajinách, kde je vody nedostatok,             
  • 1,5 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej vode,
  • 2,2 milióna ľudí v rozvojových krajinách, najmä detí, zomiera ročne na choroby spôsobené zdravotne nevyhovujúcou vodou,
  • asi 6 000 detí denne zaplatí životom za nedostatok pitnej vody,
  • pod zhruba 6 % ochorení súvisiacich s vodou (najmä hnačkové ochorenia – 70 %, t. j. 1,7 mil. úmrtí za rok) sa podpisuje nedostatočná kvalita vody a s ňou spojená hygiena a zásobovanie.

Z pohľadu vody patrí Slovensko k veľmociam. Na našom území je okrem kvalitných zásob podzemnej pitnej vody, viac ako 1 700 liečivých a minerálnych prameňov, vďaka čomu môžeme byť právom hrdí na dostatok zdravej vody. Tá má pozitívny vplyv na náš organizmus, ako aj na celkovú kondíciu. Za najkvalitnejšie sa považujú vody z podzemných, prírodných prameňov, ktorých zloženie je stabilné a nie je potrebná ich ďalšia úprava. Neznamená to však, že môžeme touto vzácnou tekutinou plytvať a nemusíme s ňou šetriť.

Naši tretiaci absolvovali hodinu venovanú vode.  Žiaci si z úst p.uč. Trojkovej vypočuli základné informácie o vode, jej význame a nepostrádateľnosti a aj o jej neustálom kolobehu v prírode. Následne deti riešili daltonské pracovné listy z matematiky a slovenského jazyka. Riešili mokré príklady, upršané hláskové obláčiky, gramatické vlnky a prešmyčky. Za absolvovanie tejto hodiny každý žiak dostal medailu, letáčik ako šetriť vodou aj zo zdravým pitným režimom a tí najšikovnejší v daltone si mohli vybrať aj nejakú sladkosť. Po hodine sme sa rozlúčili so žiakmi s prísľubom šetrenia vodou, a to nielen v tento deň, ale po celý rok.
Ďakujeme!

                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                             

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867