Vytlačiť
  1. marec – SVETOVÝ DEŇ VODY

 Valné zhromaždenie OSN schválilo na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody.  Od roku 1993 si ho pripomíname každoročne u nás i na celom svete v aktuálnych témach s problematikou vody, v záujme zvýšenia informovanosti ľudí o závažných svetových problémoch, ktoré s vodou súvisia. Jedným zo základných cieľov je najmä znižovať počet ľudí bez prístupu k pitnej vode a základným hygienickým zariadeniam. Voda je totiž jedným z ľudských práv, od roku 2006 aj oficiálne, na základe rezolúcie, ktorú jednomyseľne schválili poslanci Európskeho parlamentu. Napriek tomu v súčasnosti:   

Z pohľadu vody patrí Slovensko k veľmociam. Na našom území je okrem kvalitných zásob podzemnej pitnej vody, viac ako 1 700 liečivých a minerálnych prameňov, vďaka čomu môžeme byť právom hrdí na dostatok zdravej vody. Tá má pozitívny vplyv na náš organizmus, ako aj na celkovú kondíciu. Za najkvalitnejšie sa považujú vody z podzemných, prírodných prameňov, ktorých zloženie je stabilné a nie je potrebná ich ďalšia úprava. Neznamená to však, že môžeme touto vzácnou tekutinou plytvať a nemusíme s ňou šetriť.

Naši tretiaci absolvovali hodinu venovanú vode.  Žiaci si z úst p.uč. Trojkovej vypočuli základné informácie o vode, jej význame a nepostrádateľnosti a aj o jej neustálom kolobehu v prírode. Následne deti riešili daltonské pracovné listy z matematiky a slovenského jazyka. Riešili mokré príklady, upršané hláskové obláčiky, gramatické vlnky a prešmyčky. Za absolvovanie tejto hodiny každý žiak dostal medailu, letáčik ako šetriť vodou aj zo zdravým pitným režimom a tí najšikovnejší v daltone si mohli vybrať aj nejakú sladkosť. Po hodine sme sa rozlúčili so žiakmi s prísľubom šetrenia vodou, a to nielen v tento deň, ale po celý rok.
Ďakujeme!