Vytlačiť

Slovenský olympijský výbor sa snaží myšlienku olympionizmu zachovávať pre všetky generácie aj cez organizovanie olympijských dní na slovenských školách. Ani my sme tejto myšlienke neodolali a napriek koncoročnej únave, ktorá dolieha na všetkých, sme sa zapálili pre dobrú vec.

Nenechali sme si ju však pre seba a oslovili sme úspešných senických športovcov a našich priateľov na spoluprácu. Mnohí pre pracovné povinnosti museli odmietnuť, no našli sme šesticu skvelých koučov pre zmiešané žiacke tímy, ktorí majú srdce pre deti a podporovali, motivovali a povzbudzovali svojich zverencov v športovom zápolení. Športovej časti olympijského súťaženia však predchádzal aj vedomostný kvíz na olympijskú tému a rovnako ladená výtvarná súťaž. Body sa napokon spočítavali, z čoho vzišiel celkový víťaz. Pre nás sú však víťazmi všetci! Všetkých šesť družstiev ukázalo športového ducha v duchu fair play a naše dnešné snaženie sme venovali úžasnému človeku, priateľke a športovkyni telom aj dušou, do neba Slávke Mihálovej. Ona tu tiež mala byť s nami. Olympijskú pochodeň však s hrdosťou, pokorou, láskou a neskutočnou statočnosťou niesla jej dcérka Slávka mladšia. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii podujatia, špeciálne však volejbalovej reprezentantke Petronele Biksadskej, členom senickej Spartan training group Aničke Banyaszovej a Andrejovi Hospodárovi, všestrannej športovkyni, motivátorke, úspešnej kickboxerke Marike Salajkovej Brnovej, úspešnému bežcovi zo Záhoráckého friškého tímu Tomášovi Skalovi a predstaviteľke kalokagatie – umenia, športu a vzdelania v jednom – Alenke Nemčekovej. Bez Vás by to nebol pre nás a našich žiakov taký zážitok! Športu zdar!

Mgr. Silvia Krišáková