• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Slovenský olympijský výbor sa snaží myšlienku olympionizmu zachovávať pre všetky generácie aj cez organizovanie olympijských dní na slovenských školách. Ani my sme tejto myšlienke neodolali a napriek koncoročnej únave, ktorá dolieha na všetkých, sme sa zapálili pre dobrú vec.

Nenechali sme si ju však pre seba a oslovili sme úspešných senických športovcov a našich priateľov na spoluprácu. Mnohí pre pracovné povinnosti museli odmietnuť, no našli sme šesticu skvelých koučov pre zmiešané žiacke tímy, ktorí majú srdce pre deti a podporovali, motivovali a povzbudzovali svojich zverencov v športovom zápolení. Športovej časti olympijského súťaženia však predchádzal aj vedomostný kvíz na olympijskú tému a rovnako ladená výtvarná súťaž. Body sa napokon spočítavali, z čoho vzišiel celkový víťaz. Pre nás sú však víťazmi všetci! Všetkých šesť družstiev ukázalo športového ducha v duchu fair play a naše dnešné snaženie sme venovali úžasnému človeku, priateľke a športovkyni telom aj dušou, do neba Slávke Mihálovej. Ona tu tiež mala byť s nami. Olympijskú pochodeň však s hrdosťou, pokorou, láskou a neskutočnou statočnosťou niesla jej dcérka Slávka mladšia. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii podujatia, špeciálne však volejbalovej reprezentantke Petronele Biksadskej, členom senickej Spartan training group Aničke Banyaszovej a Andrejovi Hospodárovi, všestrannej športovkyni, motivátorke, úspešnej kickboxerke Marike Salajkovej Brnovej, úspešnému bežcovi zo Záhoráckého friškého tímu Tomášovi Skalovi a predstaviteľke kalokagatie – umenia, športu a vzdelania v jednom – Alenke Nemčekovej. Bez Vás by to nebol pre nás a našich žiakov taký zážitok! Športu zdar!

Mgr. Silvia Krišáková

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867