Vytlačiť

V stredu 26.6.2019 sme u nás v ŠKD privítali veľmi vzácnu návštevu. Prišiel k nám ujo záchranár aj so sanitkou, ktorú nám podrobne popísal a poukazoval všetko, čo sa v nej nachádza a na čo to slúži.

Potom ho vystriedali traja krásni psíci aj so svojimi majiteľmi a cvičiteľom, aby nám predviedli, čo všetko sa psík dokáže naučiť. Deťom sa popoludnie strávené s našimi hosťami veľmi páčilo a domov si odniesli aj veľa nových poznatkov a zážitkov. Našu tohtoročnú rozlúčku s ŠKD sme zakončili skvelou diskotékou ...

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať pánovi Kalnému a Poliklinike v Senici za zapožičanie sanitky.  Veľká vďaka patrí aj pánovi Caboňovi z Tajomného dvora v Koválove a útulku v Senici.

Vychovávateľky ŠKD