• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

V stredu 26.6.2019 sme u nás v ŠKD privítali veľmi vzácnu návštevu. Prišiel k nám ujo záchranár aj so sanitkou, ktorú nám podrobne popísal a poukazoval všetko, čo sa v nej nachádza a na čo to slúži.

Potom ho vystriedali traja krásni psíci aj so svojimi majiteľmi a cvičiteľom, aby nám predviedli, čo všetko sa psík dokáže naučiť. Deťom sa popoludnie strávené s našimi hosťami veľmi páčilo a domov si odniesli aj veľa nových poznatkov a zážitkov. Našu tohtoročnú rozlúčku s ŠKD sme zakončili skvelou diskotékou ...

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať pánovi Kalnému a Poliklinike v Senici za zapožičanie sanitky.  Veľká vďaka patrí aj pánovi Caboňovi z Tajomného dvora v Koválove a útulku v Senici.

Vychovávateľky ŠKD

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867