Copyright 2022 - Základná škola Sadová 620, Senica

Karneval ŠKD

K jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Krásne vyzdobená tanečná miestnosť sa premenila na tanečný parket s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Bolo čo obdivovať. Karneval nám zahájila pani riaditeľka, ktorá popriala deťom príjemnú zábavu. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala dobrá hudba s pestrým programom. Pri rezkej muzike popoludnie ubehlo ani nevedno ako. Všetci prežili jedno čarovné popoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky.

Ďakujeme chlapcom z 9.A, ktorí sa postarali o hudbu, ozvučenie aj dobrú náladu.

vychovávateľky ŠKD

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867