• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Vo štvrtok 7. februára 2019 sa 25 žiakov snažilo presadiť v školskom kole prvej kategórie Hurbanovho pamätníka. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov 2. až 4. ročníka – osemnásť s poéziou a osem s prózou. Pani učiteľky, ktoré boli v porote, to nemali jednoduché. Nakoniec však určili víťazov jednotlivých kategórií:

poézia:
1. Juraj Oslej 4. B

2. Tamara Lorencová 2. B

3. Angelina Mamojka 2. A

próza:
1. Oliver Tóth 3. B

2. Peter Hyža 2. C

3. Michaela Kassayová 4. A

Do obvodného kola postupujú Juraj Oslej s poéziou od Milana Rúfusa Vlkove čižmy a Oliver Tóth s prózou od Zvonimira Baloga Slimák na colnej prehliadke. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v obvodnom kole.

PaedDr. Silvia Vidová, Mgr. L. Vystavelová, Mgr. E. Žideková, Mgr. M. Mikušová a Mgr. R. Hromková


 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867