• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

V utorok 5. marca 2019 sa v Základnej umeleckej škole v Senici konalo obvodné kolo Hurbanovho pamätníka. Hurbanov pamätník je na Slovensku  najstaršia súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Zúčastnilo sa jej 34 žiakov zo senických škôl a ZUŠ. Našu školu reprezentovali:

Oliver Tóth 3. B s prózou od Z. Baloga: Slimák na colnej prehliadke,

Juraj Oslej 4. B s poéziou od M. Rúfusa: Vlkove čižmy

a Leo Krišák 6. C. s prózou od P. Opeta: Život Adama

Ďakujeme všetkým našim žiakom a blahoželáme Jurkovi Oslejovi za 3. miesto vo svojej kategórii.

PaedDr. Silvia Vidová

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867