• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Počas života sa stretávame s rôznymi mimoriadnymi udalosťami. Čo robiť? Ako postupovať, keď je ohrozený život, zdravie alebo majetok?
Dňa 7. mája si to naši žiaci vyskúšali na súťaži Mladých záchranárov civilnej ochrany v Kopčanoch, kde súťažilo 19 družstiev z okresov Senica a Skalica. Predtým sa však svedomito pripravovali. Súťaž začala testom z oblasti civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy či ochranou pred požiarmi. Potom žiaci hasili, strieľali, určovali vzdialenosti v teréne, svetové strany či poskytovanie prvej pomoci. Ich poctivý prístup priniesol ovocie a naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste.
Poďakovanie patrí: K. Bayerovej, S. Rybanskej, M. Cibulovi a M. Kadlečíkovi.
Mgr. Valéria  Závodná 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867