• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Niekoľko mesiacov trvajúce prípravy plné nápadov, tvorivých stretnutí, nácvikov, napätia, únavy a povzbudzovania, radosti a očakávania vyvrcholili vo štvrtok 16.mája 2019 Slávnostnou akadémiou pri príležitosti 40.výročia otvorenia našej krásnej školy. V senickom Mestskom kultúrnom stredisku sme o 16:30 odštartovali 2,5 hodinový kultúrny maratón, ktorý začal otvorením kinosály a vítaním hostí chlebom a soľou. Naši folkloristi takýmto spôsobom uviedli hostí do sály, kde už pokojne mohli sledovať prezentáciu fotografií zo života našej školy. Nainštalovaná výstavka dobových predmetov z roku 1978, ktoré v tom čase nechýbali v takmer žiadnej domácnosti uvádzala návštevníkov do retro atmosféry. Pretože práve v retro štýle sme sa snažili pripraviť našu dvojhodinovú estrádu, ktorej účelom bolo ľudí nielen dobre pobaviť a zlepšiť im náladu, ale aj vniesť ich myšlienkami do čias, keď škola vznikla. Priali sme si, aby si tu každý našiel to, čo mu je srdcu blízke. Bývalí učitelia a žiaci, ale aj tí súčasní. Zaspomínali sme si na časy, keď sa škola budovala a začínala svoju zložitú cestu, prešli sme celou jej históriou... Priniesli sme dobové fotografie a videá. Zamerali sme sa však aj na život ľudí v Československu v tomto období, na významné udalosti doma aj vo svete. Oživili sme nielen naše spomienky z detstva a mladosti, ale nakukli sme aj do showbiznisu. A to všetko tak, aby nám všetkým bolo spolu dobre a veselo. Hovorené slovo sa striedalo s naozaj pestrým živým programom a do detailov vypracovanými videoprezentáciami... Prihovorili sa nám bývalí riaditelia aj žiaci, ktorí sú úspešní a robia nám dobré meno... Výber žiakov od 1. po 9.ročník pod vedením tímu pedagógov a priateľov školy urobili kus práce. Spoločne sme niekoľko týždňov dávali zo seba všetko, no do tvorby programu sme vložili predovšetkým srdce. Stretávali sme sa, zhovárali, organizovali, zháňali, zhromažďovali, nacvičovali, písali, občas aj zúfali, pýtali sa a odpovedali. Svoju šikovnosť odprezentovali folkloristi zo Sadováčiku, športovkyne z mažoretiek Crazy Cats, tanečnice zo Stonožkinho Sonny, umelci zo senickej ZUŠ, speváčky z 5.A, rodinno – školské zoskupenie z turistického krúžku Cestou – necestou, a tí najsvetovejší modeli a modelky z radov našich žiakov a učiteľov. Reakcie na program boli úžasné a nášmu vďačnému publiku úprimne ďakujeme. Teraz už vieme, že to stálo za to! To najväčšie poďakovanie však patrí ľuďom, ktorí sa na výrobe programu a celej oslavy osobne podieľali. Je Vás veľmi veľa a verím, že v pamäti Vám zostanú predovšetkým tie krásne chvíle, keď sme boli ako veľká rodina a keď sme sa museli jeden na druhého úplne spoľahnúť. Keď naša mravenčia práca zapadala do seba ako ozubené koliečka a dotiahli sme to do pompézneho záveru. Naša spolupráca je ukážkou, že všetko sa dá, ak chceme a vložíme do toho osobné nadšenie bez ohľadu na hodiny a hodiny osobného voľného času, ktorý sme kľudne mohli prežiť aj inak...
Za skvelý organizačný tím Mgr. Silvia Krišáková

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867