• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

      V stredu 19. júna sa u nás v škole stretli všetky „kockaté hlavy“ z 5. až 9. ročníka, aby si zmerali svoje sily s rovesníkmi v riešení SUDOKU.

Z triednych kôl totiž postúpilo 5 najlepších riešiteľov do školského kola. Každý z nich mal potom za úlohu do 45 minút vyriešiť SUDOKU troch rôznych obtiažností. Našli sa však aj takí, ktorým na to stačil kratší čas. Práve preto sa stali víťazmi v jednotlivých ročníkoch. Sú to títo žiaci:  

5. roč.                                                                                       8. roč.
1. Barbora Ravasová 5.A                                                             1. Ema Poláková 8.A
2. Samuel Khír 5.B                                                                      2. Karolína Koníková 8.A
3. Karolína Kamenistá 5.C                                                            3. Denic Glos 8.C

6. roč.                                                                                       9. roč.
1. Lucia Pavelková 6.C                                                                1. Michal Cibula 9.C
2. Tamara Drinková 6.A                                                              2. Kristína Vidová 9.A
3. Laura Džačovská 6.A                                                               3. Patrik Opalek 9.B

7. roč.
1. Ondrej Cibula 7.C

„Absolútnym víťazom, a teda „KRÁĽOM SUDOKU“ v šk. roku 2018/19 sa stal Ondrej Cibula zo 7.C, ktorému na vyriešenie všetkých 3 typov SUDOKU od najľahšieho
po najťažšie stačilo 16 minút. Všetkým srdečne blahoželáme!

Mgr. J. Joríková

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867