• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Nestihol si doma raňajkovať?

Nevadí, od januára 2019 opäť začíname s prípravou desiatej!

Desiata je pre školáka veľmi dôležitá, pretože dodá potrebnú energiu , stabilizuje hladinu cukru v krvi a pomôže tak predchádzať únave a nesústredenosti.

K najčastejším chybám u detí patrí vynechanie raňajok a celková nepravidelnosť v stravovaní, nízka spotreba mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia, uprednostňovanie sladkostí, sladkých sýtených nápojov, čo sa obyčajne stáva, keď si deti desiatu kupujú samé.

Ako na to?

  1. Prvú platbu v sume 8,00 € (0,40 €/desiata) je potrebné uhradiť do 15.12.2018 na ten istý účet ako obedy - číslo účtu: SK24 5600 0000 0092 1456 8006. Nasledujúce platby sa platia mesačne vopred najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
  2. Čipové kľúče a variabilné symboly sa používajú rovnaké ako pri odoberaní obeda.
  3. Desiata sa bude podávať v ŠJ počas druhej prestávky v čase 9,35 – 9,50 hod.
  4. Odhlásiť, resp. prihlásiť na desiatu je možné deň vopred do 14,00 hod. prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Začíname 8. januára 2019

Jana Ligačová, vedúca ŠJ

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867