• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Oslávili sme so Všetkovedkom jeho 10. narodeniny!

29. novembra 2018 sa naša škola už po 10. krát zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Súťažilo sa v troch samostatných kategóriách:

VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ
VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ
VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ

Dvadsať našich odvážnych „prvostupniarov“ si tak svoje vedomosti preverilo z oblasti vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, hudobnej a výtvarnej výchovy, informatiky...
V deň súťaže dostalo súťažiace dieťa od učiteľa kód, pomocou ktorého už 21. decembra 2018 na stránke súťaže (www.vsetkovedko.sk) zistí svoje čiastočné výsledky a 24. januára výsledky celkové. S polročným vysvedčením, tak ako každoročne, odovzdá koordinátor súťaže diplomy a ceny pre najúspešnejších.

VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM DRŽÍME PALCE smile

Mgr. Ľubica Závodská, koordinátor súťaže

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867