• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Vianočná pošta

... ako prosto a nenápadne to znie. Ale koľko lásky, emócií a spolupatričnosti sa v týchto dvoch slovách ukrýva? Celkom náhodne som sa dostala k výzve, ktorej autorkou je len 13-ročná slečna Hanka Noščáková a ktorá spojila tisícky ľudí na celom Slovensku. Podstatou bolo vlastnoručne vyrobiť, napísať a poslať vianočné pozdravy starkým, ktorí jeseň svojho života prežívajú v slovenských domovoch dôchodcov. Práve im je vianočná pohľadnica stále veľmi blízka, pociťujú ju ako prejav pozornosti, úprimného záujmu a lásky. O to viac, keď sú mimo svojich domovov, fyzicky vzdialení svojim rodinám... Jej myšlienka nielen mňa, ale mnoho dobrosrdečných a tradične založených Slovákov chytila za srdce a stvorila myšlienku novú – zapojiť do tohto projektu, nominovaného na Detský čin roka, podobne zmýšľajúcich kolegov a žiakov. A tak sa počas dvoch týždňov v našej škole rozpútala (okrem iného) výroba vianočných pohľadníc. Mnohým deťom bolo treba vysvetliť, prečo sa posielajú vianočné pohľadnice a ako veľmi dokáže potešiť tak banálne a pre nich bezvýznamne vyzerajúca vec... vo finále sme sa však tešili z nápaditých, krásnych, jednoduchých i precízne vypracovaných vianočných pozdravov, ktoré sme s veľkou radosťou odoslali 270 starkým do rôznych slovenských obcí... Dúfame, že im náš maličký dobrý skutok vyčarí nefalšovanú radosť a úsmev na tvári. Taký láskavý, aký dokážu vyčariť len starkí... životom skúšaní, no napriek tomu dobrí a láskaví... naši starkí. Krásne Vianoce!

Mgr. Silvia Krišáková

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867