• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

European Christmas Tree Decoration Exchange 2018Je názov projektu, do ktorého sa naša škola zapojila so senickým informačným centrom Europe Direct. Podstatou projektu bolo vyrobiť 30 vianočných ozdôb, ktoré boli následne rozposlané do rovnako zapojených škôl z rôznych členských štátov EÚ. Do výroby vianočných ozdôb sme zvábili nielen našich žiakov, ale aj mamičky s babičkami a pod ich láskavými a šikovnými rukami vznikli nevídané a krásne výrobky, za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť ani na svetovej výstave. A bolo ich viac ako sto... A potom sme už trpezlivo čakali, čo sa bude diať...Do našej školy začali koncom novembra chodiť prvé poštové zásielky... Anglicko, Estónsko, Taliansko, Chorvátsko, Rumunsko, Turecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko... vo všetkých bola ukrytá drobná vianočná ozdôbka a sprievodný list, kde autori popisujú vianočné tradície typické pre svoju krajinu. Zo všetkých sme sa tešili a vo vestibule školy sme si spravili mini vitrínu, kde ich môžu obdivovať návštevníci školy. Milé prepojenie detí z európskych krajín s vôňou Vianoc... a tie by mali byť pre všetkých šťastné a veselé ako tie ozdôbky. To je naše želanie...

Mgr. Silvia Krišáková

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867