• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Minulý týždeň sa u nás uskutočnilo školské kolo PYTAGORIÁDY.
Žiaci si v rámci jednotlivých ročníkov overili svoje znalosti z matematiky. Ich úlohou bolo za 60 minút vypočítať 15 príkladov, za ktoré mohli získať maximálne 15 bodov. Keďže však táto súťaž je aj o rýchlosti, za každé ušetrené 4 minúty mohli získať 1 bod naviac. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal minimálne 10 bodov za príklady. Ako sa s touto výzvou naši žiaci „popasovali“ tento rok?
Úspešnými riešiteľmi sa stali, a teda našu školu budú reprezentovať v okresnom kole, títo žiaci:

  4. ročník
   
1. Lenka Králičková 4.B 12 + 11 = 23 bodov
2. Juraj Oslej 4.B 10 + 10 = 20 bodov
3. Michal Maliarik 4.A 10 + 8 = 18 bodov
  5. ročník
   
1.-2. Martin Krahulec 5.C 10 + 9 = 19 bodov
1.-2. Ján Lorenc 5.A 10 + 9 = 19 bodov
3. Samuel Khír 5.B 10 + 5 = 15 bodov
  6. ročník
   
1. Leo Krišák 6.C 10 + 11 = 21 bodov
2. Viktória Opalková 6.B 12 + 7 = 19 bodov
3. Tomáš Ravas 6.A 10 + 8 = 18 bodov
  8. ročník
   
1. Denis Glos 8.C 12 + 1 = 13 bodov
 

Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

Mgr. Jana Joríková

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867