• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

V predsviatočnom pracovnom zhone nám pohladilo dušu takéto krásne poďakovanie. Je to reakcia na našu vianočnú poštu, ktorej sme odoslali spolu 270 kusov s láskou starkým do slovenských domovov dôchodcov. Je to poďakovanie za všetkých starkých a pre nás všetkých, čo sme sa s úprimným nadšením zapojili. Krásne Vianoce všetkým!!!

Mgr. Silvia Krišáková

Prišla k nám dobrá zvesť...

Celý učiteľský zbor a žiaci!

Veľmi milo ma prekvapilo 17.12.2018, keď som otvorila list z vašej školy, od žiačky 3. ročníka Sabinky, ktorá mi v ňom napísala vianočné blahoželanie a popriala zdravie v roku 2019. Veľmi pekne ďakujem učiteľom, že učia deti k úcte k starším ľuďom. Všetci túžime po láske a úcte, ako sa vraví, staroba - choroba. Rada by som spoznala Sabinku osobne, ale nie je to možné, lebo som na invalidnom vozíku. S úctou a vďačnosťou

Alžbeta Mrkvová, Láskavé dlane Prievaly

PS: Prajem všetkým požehnané Vianoce.

Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867