• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Zážitkové spoznávanie, pozorovanie, hodnotenie, krátkodobé i dlhodobé projekty nie sú na hodinách Vlastivedy žiadnou novinkou.
V téme Kremnické vrchy sa deti okrem iného dozvedeli, že v kremnickej mincovni sa už od 14. storočia razili mince a medaily, zlaté dukáty alebo toliare, ktorými sa platilo už za čias Uhorska. Na hodinách sme diskutovali i o tom, čo je znázornené na minciach, ktoré používame v súčasnosti. V dlhodobom projekte mali deti za úlohu pokúsiť sa vytvoriť mincu z ľubovoľného materiálu. Tvorivosť detí a v niektorých prípadoch i pomoc rodičov nepozná hranice a milo prekvapili J. Sladkou bodkou pre potešenie bola torta v tvare 2€ mince od Paľka, ktorú upiekol s mamičkou.
Ďakujeme.
Mgr. Ľ. Závodská

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867