• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť stretnúť sa so škôlkarmi zo Senice a okolia. Predškoláci sú určite tými najvďačnejšími a najmilšími návštevníkmi našej školy a vždy sa na nich veľmi tešíme. 28. a 29.marca sme dvere dokorán otvorili práve im. Aj pre našich ôsmakov to bola veľká skúsenosť a ako dobrovoľníci mali možnosť v plnej paráde využiť svoje komunikačné zručnosti. Drobci im boli za to veľmi vďační a našli si nových – veľkých kamarátov. Pani učiteľky, vychovávateľky aj kuchárky pripravili pre budúcich školákov pestrý program s prekvapením na koniec. Deťúrence si zašportovali, zažili prvácku vyučovaciu hodinu a, samozrejme, sa aj kultúrne vyžili. Po ich odchode zostalo v škole trochu smutné ticho (ale len do najbližšej prestávky). Deň otvorených detí sa nám vydaril, všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave zo srdca ďakujeme a teraz sa už tešíme na zápis do 1.ročníka, ktorý je tu o pár dní... Dovidenia 11.apríla, drobčekovia!

Mgr. Silvia Krišáková
                                  

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867